Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ (Κύπρου)

Στην Κύπρο, έχει ιδρυθεί Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ (Κύπρου). Δεν είναι, ακριβώς, παράρτημα του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ, λόγω νομικών δυσκολιών, αλλά η διάθεση συνεργασίας τείνει προς αυτόν τον χαρακτηρισμό.

Πρόεδρος του Συλλόγου εκλέχτηκε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Καρύδης και αντιπρόεδρος ο δικηγόρος Αντώνης Γλυκής.

Οι κκ Καρύδης και Γλυκής επισκέφτηκαν την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου τον Πρύτανη του ΑΠΘ καθηγητή Περικλή Μήτκα.  

Στη φωτογραφία απο αριστερά: Θόδωρος Λαόπουλος, αντιπρύτανης ΑΠΘ, Παντελής Σαββίδης, Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΑΠΘ, Ανδρέας Καρύδης, Πρόεδρος του Συλλόγου ΑΠΘ Κύπρου, Περικλής Μήτκας Πρύτανης του ΑΠΘ, Αντώνης Γλυκής αντιπρόεδρος του Συλλόγου ΑΠΘ Κϋπρου και Νίκος Βαρσακέλλης, αντιπρύτανης του ΑΠΘ,
Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Συλλόγου ΑΠΘ (Κύπρου) εδώ: http://aaac.org.cy/
Στις 17 Απριλίου ο Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ Κύπρου θα πραγματοποιήσει την πρώτη εκδήλωσή του στη Λεμεσό με ομιλητή τον Χριστόφορο Πισσαρίδη, βραβείο Νόμπελ Οικονομία. 
Με την εκδήλωση θα συνδεθεί και ο Σύλλογος Αποφοίτων ΑΠΘ, απο τη Θεσσαλονίκη (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων).
Λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν αργότερα.