Τέχνη και Πολιτική. Ένα ενδιαφέρον συνέδριο.

Εναρκτική σύνοψη

Σε μια εποχή πλήρους χαλάρωσης των αξόνων βεβαιότητας ενός συστήματος αξιών για τον άνθρωπο, όπως ελευθερίας, αλληλεγγύης, ισότητας (ισοτιμίας, ισονομίας, ισηγορίας), και όπου η άσκηση ελέγχου παίρνει ολοκληρωτικές διαστάσεις (αυτο-αναφορικότητα, γενίκευση μέσα στο λανθάνον, ολοποίηση μέσα στο ρητό και το φανερό) βιο-εξουσιαστικότητας – η τέχνη στην επένδυσή της αυτονομίας, υπό το σημερινό καθεστώς, μπορεί να εισφέρει το “αδοκίμαστο” μιας ύλης προς επεξεργασία νέας πνοής και έμπνευσης, προκειμένου να επανακαθοριστούν οι σχέσεις έντασης ανάμεσα στο πολιτικό και την πολιτική; Αν η δεύτερη ως δόμηση ενός πεδίου δυνατής εμπειρίας του άλλου ανοιχτεί στο απόθεμα ενθουσιαστικότητας του affectus της πρώτης, για να σκεφτούμε όπως οι KantFoucault και Deleuze, τότε δημιουργείται χώρος για μια επαν-επινόηση του ανθρώπινου ιδιο-σώματος φιλότητας (πύκνωσης) και νείκους (αραίωσης), εμπεδόκλειας και κατά τον τρόπο μιας αριστοτελικής προκαταβολής. Θεμελιώδης κίνηση του ανθρώπου είναι εκείνη μιας τελεολογίας ολοκλήρωσης ή που το τέλος της εκκρεμεί τελώντας υπό διαρκή αναβολή στο εσωτερικό ενός αόρατου που προώρισται να παραμείνει αόρατο; Το πρόταγμα μιας αρχαιοελληνικής “αισθητικής της ύπαρξης” (επιμέλειας εωυτού, cura sui) επιδέχεται επαναδραστηριοποίηση προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής της διατήρησης μάλλον παρά της καταστροφής ενός εσωτερικού εμβαθυσμένης ιστορίας-ιστορικότητας κατάφασης;

 Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό

και Περιοδικό Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά

του αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλoνίκης

Διευθυντής: Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής

 Πρόγραμμα

 Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

18.00 – 18.30. Προσέλευση – Εγγραφές

18.30 – 19.00. Χαιρετισμοί

Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Φιλοσοφικής ‘Ερευνας πάνω στο Φαντασιακό, Διευθυντής/Εκδότης Περιοδικού Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεοδόσιος Πελεγρίνης, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, τ. Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περικλής Μήτκας, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, Πρύτανης αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Μαυροσκούφης, Καθηγητής Παιδαγωγικής, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κώστας Μπίκος, Καθηγητής Παιδαγωγικής, Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εναρκτήρια Συνεδρία

Προεδρείο: Σωκράτης Δεληβογιατζής, Ελένη Καλοκαιρινού, Βασιλική Καραβάκου

19.00 – 19.30. Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διευθυντής/Εκδότης Περιοδικού Φιλοσοφείν. Πολιτικά Ανθρωπολογικά, Διευθυντής Εργαστηρίου Φιλοσοφικής ‘Ερευνας πάνω στο Φαντασιακό

«Τέχνη και πολιτική: αυτονομία ή/και ένταξη;».

19.30 – 20.00. Γεώργιος Κασιμάτης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνταγματολόγος

«Ένα σκιαγράφημα των εννοιών ‘πολιτική’ και ‘πολιτικό’από την ελληνική αρχαιότητα μέχρι σήμερα».

 20.00 – 22.00. Στρογγυλό τραπέζι: “Κρίση ή/και αφασία της πολιτικής σήμερα;”

Σωκράτης Δεληβογιατζής (Συντονιστής), Θεόδωρος Γεωργίου, Νένος Γεωργόπουλος, Γιώργος Γιαννόπουλος, Νίκος Ιντζεσίλογλου, Φώτης Καγγελάρης, Γεώργιος Κασιμάτης Ηλίας Κουσκουβέλης, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Γιάννης Πλάγγεσης, Παντελής Σαββίδης, Χρήστος Σαμαράς, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Ζαχαρίας Σκούρας, Λευτέρης Τζιόλας, Mάγδα Τσολάκη

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Β’ Συνεδρία

Προεδρείο: Ιωάννης Μαρκόπουλος, Σπύρος Μακρής

09.30 – 09.50. Λάμπρος Παπαγιάννης, Δρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης

«Η αξία της ελευθερίας στην πολιτική ως μιμητική τέχνη».

09.50 – 10.20. Στέφανος Γεωργόπουλος, Υποψ. Δρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Η εξορία των καλλιτεχνών: ο Πλάτων ενάντια στο κατεστημένο».

10.20 – 10.30. Αναστασία–Σοφία Αλεξιάδου, Δρ Φιλοσοφίας-Ιστορικός, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

«Η πολιτική τέχνη στον Αριστοτέλη». 

10.30 – 11.00. Συζήτηση

11.00 -11.30. Διάλειμμα

 Γ’ Συνεδρία

Προεδρείο: Νένος Γεωργόπουλος, Αλέκος Θεοδωρίδης

11.30 – 11.50. Μάρθα Αρταπυρίδου, Ιστορικός Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Επιμελήτρια Τέχνης

“Μπρεχτική αποστασιοποίηση: Μία αισθητική ανοικείωση”.

Οι ασυνεχείς όψεις, ενός μεταβαλλόμενου κόσμου.

11.50 – 12.20. Χρυσάνθη Κεχρολόγου, Δρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης

« Τέχνη και Επανάσταση».

12.20 – 12.40. Σπύρος Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«Κουλτούρα, πολιτική και δημόσια σφαίρα στη σκέψη της Hannah Arendt: Μια νεο-αριστοτελική προσέγγιση».

12.40 – 13.00. Αλέκος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας και Αγωγής,  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

« Η παιδευτική αξία του υψηλού στην αισθητική θεωρία του Αντόρνο. Προς μια νέα αισθητική αγωγή».

13.00 – 13.30. Συζήτηση

 Δ’ Συνεδρία

Προεδρείο: Θεόδωρος Πενολίδης, Ελένη Καλοκαιρινού

16.00 – 16.20. Ιορδάνης Κουμασίδης, Δρ Φιλοσοφίαςαριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Ζυλ Ντελέζ – Φελίξ Γκουατταρί: Κάφκα, Προυστ και έτερες επιθυμητικές/αφηρημένες μηχανές».

16.20 – 16.40. Δημήτριος Φαρμάκης, Δρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης, Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Κύπρου, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων

«Λογοτεχνία και Πολιτική: Οι περιπτώσεις του Λόρκα, του Μπρεχτ και του ‘Οργουελ».

16.40 – 17.00. Γιώργος Σκουλάς, Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

«Διαχρονική αξία της τέχνης στη Βενετία ακόμη και σε περιόδους Παρακμής».

17.00 – 17.30. Συζήτηση

17.30 – 18.00. Διάλειμμα

 Ε’ Συνεδρία

Προεδρείο:  Σωκράτης Δεληβογιατζής, Βασιλική Καραβάκου

18.00 – 18.20. Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων, τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κοσμήτορας της Σχολής  Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

«Διεθνής Πολιτική και Κινηματογράφος».

18.20 – 19.00. Φώτης Καγγελάρης, Δρ Ψυχοπαθολογίας Πανεπιστημίου Παρισιού, Συγγραφέας

«Από το υποκείμενο του σημαίνοντος στο υποκείμενο του «πραγμα» τικού».

19.00 – 19.20. Αλέξανδρος Καϊδόγλου, Συγγραφέας – Πολιτικός

«Η αναζήτηση της ευτυχίας μέσω της πολιτικής και της τέχνης».

19.20 – 19.40. Ελένη Καλοκαιρινού, Αναπλ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Είναι η πολιτική επιστήμη, τέχνη ή πρακτική σοφία;».

19.40 – 20.00. Βασιλική Καραβάκου, Αναπλ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

«Impress and Oppress». 

20.00 – 22.00. Συζήτηση

 Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

 Στ’ Συνεδρία

Προεδρείο: Τέσσα Δουλκέρη, Λάμπρος Παπαγιάννης

09.30 – 09.50. Ιωάννης Μαρκόπουλος, Καθηγητής Φιλοσοφίας της Τεχνοεπιστήμης στο Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Φιλοσοφία, τέχνη και τεχνολογία: Από το μεταφυσικό τους παρ-όν στην τεχνοκρατική και πραγματιστική τους απαξία».

09.50 – 10.20. Βάγια Μόχλα, Πολιτική Επιστήμων

“Σύγχρονες μορφές πολιτικής επικοινωνίας”.

10.20 – 10.40. Τέσσα Δουλκέρη, Καθηγήτρια Επικοινωνίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΕλένηΤσαλκατίδου, Δημοσιογράφος, Υποψ. Δρ, Εμμανουέλα Αγγουράκη,Δημοσιογράφος, Υποψ. Δρ

«Η πολιτική στην τέχνη και ο ρόλος του κοινού: μια κοινωνιολογική προσέγγιση».

10.40 – 11.00. Χαριτωμένη Σβαλίγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Σημειωτικής του Θεάματος, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Eisenstein και Aggitacia: Η ακραία πολιτική πρόκληση του θεατή».

11.00 – 11.30. Συζήτηση

11.30 – 12.00. Διάλειμμα

 Ζ’ Συνεδρία

Προεδρείο: Θεόπη Παρισάκη, Θεόδωρος Γεωργίου

12.00 – 12.20. Ιωάννης Σταμούλος, Δρ Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης

«Η επίδραση της μουσικής του Ρίχαρντ Βάγκνερ στην ψυχοσύνθεση του Αδόλφου Χίτλερ».

12.20 – 12.40. Γιάννης Μήτρου, Εταίρος Ερευνητής στο Ε.Φ.Ε.Φ., αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ψυχαναλυτής

«Το αόρατο και η παραστασιακή του προοπτική: η λογική του ‘άλλου’ βλέμματος».

12.40  – 13.00. Δάφνη Χρυσικάκη, Θεωρητικός – Κριτικός της Τέχνης

«Οι ατομικοί ρόλοι καλλιτέχνη και θεατή στο πλαίσιο της έννοιας ‘πολιτική’ στην τέχνη: μια ρέουσα σύνθεση».

13.00 – 13.30. Συζήτηση

 Η’ Συνεδρία

Προεδρείο: Γιάννης Πλάγγεσης, Χρυσάνθη Κεχρολόγου

16.00  – 16.20. Μιχάλης Αγραφιώτης, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός

«Από τις ιδεολογικές αφηγήσεις στις δυνατότητες συγκρότησης μιας πολιτικής αισθητικής στον Κινηματογράφο».

16.20  – 16.40. Φίλιππος Παϊπέτης, Δρ Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Τέχνη και Πολιτική στον ‘Εγελο».

16.40 – 17.00. Γεώργιος Αρσένης, Εικαστικός, Αγιογράφος

«Τέχνη: μικρές και μεγάλες απουσίες».

17.00 – 17.30. Συζήτηση

17.30 – 18.00. Διάλειμμα

 Θ’ Συνεδρία

Προεδρείο: Σωκράτης Δεληβογιατζής, Γιάννης Μήτρου

18.00 – 18.20. Νένος Γεωργόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του   Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Κεντ, Η.Π.Α.

«Η ανατρεπτικότητα της τέχνης.»

18.20 – 18.40. Θεόδωρος Πενολίδης, Καθηγητής Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Ο Schelling και η τέχνη».

18.40 – 19.00. Αναστασία Δεληγκιαούρη, Δρ., Επιστημονική Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Καστοριά

«Το υπερβατικό και το ισχύον στην πολιτική ή στην τέχνη».

19.00 – 19.20. Θεόπη Παρισάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

«Τέχνη και Πολιτική: Οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων και προβολές στη σύγχρονη εποχή»

19.20 – 20.00. Θεόδωρος Γεωργίου, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

«Ο αισθητικός μετασχηματισμός του πολιτικού».

20.00 – 22.00. Συζήτηση