ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

 

                                           Θεσσαλονίκη, 13/05/2019

 

Τελετή Απονομής Βραβείων Αριστείας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 19.30, στην Αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

 

Στόχος είναι η ανάδειξη της αριστείας στο παραγόμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, στην καινοτομία μεθόδων και τεχνικών, η επιβράβευση καθηγητών με αναγνώριση και επιρροή πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας, όπως επίσης και στελεχών της Σχολής με πολύπλευρο ιατρο-κοινωνικό έργο και προσφορά. Τα Βραβεία Αριστείας θα απονεμηθούν σε στελέχη των Τμημάτων της Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής και εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

 

1. Βραβεία Διακεκριμένων Επιδόσεων, παράλληλα, σε πολλούς τομείς

2. Βραβεία Διδακτικής Ικανότητας & Προσφοράς Εκπαιδευτικού Έργου

3. Βραβεία Έρευνας

4. Βραβεία Κλινικο-εργαστηριακού Έργου & Εφαρμογής Καινοτόμων Μεθόδων και Τεχνικών

5. Βραβεία Αναγνώρισης & Επιρροής

6. Βραβεία Ιατρο-κοινωνικού Έργου& Προσφοράς

7. Βραβεία Διακεκριμένων Επιδόσεων Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων

8. Βραβεία Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών

 

Η διαδικασία ανέδειξε αρκετές περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλών επιδόσεων. Για άλλη μια χρονιά, αγαπημένη Καθηγήτρια των φοιτητών εξελέγη η Επίκ. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ Μαρία-Ελένη Μάνθου, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο βαθμό αξιολόγησης (96,2) από προπτυχιακούς φοιτητές και θα της απονεμηθεί το Βραβείο Αριστείας Διδακτικής Ικανότητας & Προσφοράς Εκπαιδευτικού Έργου.

 

Από την Ινδία και το Ντουμπάι μέχρι την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, το Μεξικό και σε πολλές άλλες χώρες ταξίδεψε, μέσα σε μία μόλις χρονιά, ο Επίκ. Καθηγητής Βασικής Ιατρικής Διατροφολογίας Μιχάλης Χουρδάκης για να μεταλαμπαδεύσει την επιστημονική γνώση πραγματοποιώντας 22 εισηγήσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και θα του απονεμηθεί το Βραβείο Αριστείας Διδακτικής Ικανότητας & Προσφοράς Εκπαιδευτικού Έργου.

 

Η προσέλκυση και διαχείριση από έναν μόνο Καθηγητή ερευνητικών κονδυλίων 963.929,77 ευρώ, ποσό που υπερβαίνει εκείνο που διαχειρίστηκαν συνολικά, την ίδια περίοδο, ολόκληρες Σχολές του ΑΠΘ, κατατάσσει τον Αν. Καθηγητή Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση Παναγιώτη Μπαμίδη στην πρώτη, με μεγάλη διαφορά, θέση, στην έρευνα. Ταυτόχρονα, ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και θα του απονεμηθεί Βραβείο Αριστείας Διακεκριμένων Επιδόσεων, παράλληλα, σε πολλούς τομείς

 

Η δημοσίευση σε διάστημα ενός μόνο έτους και από έναν μόνο Καθηγητή εργασιών σε διεθνή περιοδικά, με αθροιστικό δείκτη εμβέλειας (I.F. 306,382) πολύ μεγαλύτερο εκείνου πολλών μελών ΔΕΠ για το σύνολο της ακαδημαϊκής τους πορείας κατατάσσει τον Αν. Καθηγητή Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής Δημήτριο Γουλή στην πρώτη θέση των στελεχών με κριτήριο την απήχηση των περιοδικών στα οποία δημοσιεύθηκαν οι εργασίες τους και θα του απονεμηθεί το Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα.

 

Αναδείχθηκαν πολλοί Kαθηγητές με σημαντικό κλινικό-εργαστηριακό έργο που εφάρμοσαν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές, όπως ο Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Θεοδόσιος Παπαβραμίδης με τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους Ι. Πλιάκο και Σ. Πανίδη και την υποψήφια διδάκτορα Α. Χόρτη (Εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα της επέμβασης “Total Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Aproach” για τοξικό αδένωμα θυροειδή), ο Επίκ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Γρηγόριος Χατζημαυρουδής (Εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα της καινοτόμου χειρουργικής τεχνικής του οπισθίου διαχωρισμού των στοιχείων των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκαρσίου κοιλιακού μυός για την αντιμετώπιση μεγάλων ή περίπλοκων κοιλιοκηλών) κ.ά.

 

Παράλληλα, πολλοί καθηγητές μέσω των εκλογών τους σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διεθνών εταιρειών και οργανώσεων ή ως στελέχη διεθνών οργανισμών και φορέων ασκούν σημαντική επιρροή στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι. Για τον λόγο αυτό, θα τους απονεμηθεί Βραβείο Αριστείας στην Αναγνώριση και Επιρροή.

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται ο Αν. Καθηγητής Παθολογίας Βασίλειος Κώτσης (Πρόεδρος του «European Society of Hypertensian Working Group on Obesity, Diabetes and the High-Risk Patients»), η Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Ελισάβετ Λαζαρίδου (Μέλος του Δ.Σ. της “International Dermoscopy Society”), ο Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας Βασίλης Λιακόπουλος (Μέλος της “World Kidney Day Steering Committee” ως Εκπρόσωπος της “International Society of Nephrology”), ο Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση Παναγιώτης Μπαμίδης (Πρόεδρος της «Society of Applied Neuroscience – SAN» και Μέλος της Ομάδας Διεθνών Συνεργατών στο «Words in the World Partnered Research Initiative»), ο Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής Κωνσταντίνος Νάτσης (Μέλος του Δ.Σ. του “International Federation of Sports Medicine”), η Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας Άννα Παπά-Κονιδάρη (Πρόεδρος της “International Society on Crimean – Congo Hemorrhagic Fever”), η Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Παρασκευή Παπαϊωαννίδου (α. Μέλος του Δ.Σ. της “European Drug Utilization Re-search Group”), ο Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής Γεώργιος Τσουλφάς (Αν. Πρόεδρος της “International Relations Committee of the American College of Surgeons”), η Επίκ. Καθηγήτρια Μοριακής Μικροβιολογίας-Ιολογίας Αγγελική Μελίδου (Expert in Influenza στο “European Centre for Disease Prevention and Control”), καθώς και ο Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Τεχνολογίας του Γάλακτος και των Προϊόντων του Τμήματος Κτηνιατρικής Απόστολος Αγγελίδης (Contractor του “European Food Safety Authority” με ευθύνη την επικύρωση και ανάλυση δεδομένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον επιπολασμό της Listeria monocytogenes στα τρόφιμα).

 

Επίσης, το Βραβείο Αναγνώρισης και Επιρροής θα απονεμηθεί στον Αν. Καθηγητή Νεφρολογίας Βασίλη Λιακόπουλο, καθώς αναγνωρίστηκε το 2018, ότι ανήκει στο 1% παγκοσμίως των κριτών εργασιών στον τομέα της Κλινικής Ιατρικής, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Publons Reviews.

 

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την προσφώνηση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητή Θεόδωρου Ι. Δαρδαβέση. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής, Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, η Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής, Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής, Καθηγητής Λάμπρος Ζουλούμης και ο Υποστράτηγος, Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Γεώργιος Μαντζουράνης, ενώ την έναρξη της Τελετής θα κηρύξει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τη Χορωδία μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

 

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΕΤΟΥΣ 2019

(Περίοδος 2017-2018)

 

Α. ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

A1. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (>30)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.:

 1. Μάνθου Μαρία-Ελένη, Επ. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας. Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας (96,2)
 2. Χατζησωτηρίου Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Φυσιολογίας. Εργαστήριο Φυσιολογίας (95,7)
 3. Δούμας Αργύριος, Αν. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής. Β΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής (95,1)
 4. Τζιόμαλος Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής Παθολογίας. Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (94,1)
 5. Πουρζιτάκη Χρυσούλα, Επ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας (92,2)
 6. Κώτσα Καλλιόπη, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας. Α’ Παθολογική Κλινική (89,8)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

 1. Αγγελίδης Απόστολος, Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Τεχνολογίας του Γάλακτος και των Προϊόντων του. Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του (94,4)
 2. Μυλωνάκης Ματθαίος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς. Κλινική Ζώων Συντροφιάς-Μονάδα Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς (93,4)
 3. Δελής Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Κτηνιατρικής Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Φαρμακολογίας (92,2)
 4. Παπαδημητρίου Σεραφείμ, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, Κλινική Ζώων Συντροφιάς. Μονάδα Χειρουργικής και Μαιευτικής Ζώων Συντροφιάς (90,7)
 5. Φορτομάρης Πασχάλης, Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας (89,7)

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

 1. Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας – Φαρμακογονιδιωματικής. Εργαστήριο Φαρμακολογίας (82,6)
 2. Παναγοπούλου-Καπλάνη Αθανασίου, Λέκτορας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (81,6)
 3. Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής Κυτταρικής-Μοριακής Βιολογίας. Εργαστήριο Φαρμακολογίας (81,1)

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

 1. Ανδρεάδης Δημήτριος, Επ. Kαθηγητής Στοματολογίας. Εργαστήριο Στοματολογίας (94,4)
 2. Ματιάκης Απόστολος, Λέκτορας Στοματολογίας. Εργαστήριο Στοματολογίας (91,5)
 3. Σακελλάρη Δήμητρα, Καθηγήτρια Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων. Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων (90,8)
 4. Τσαλίκης Λάζαρος, Αν. Καθηγητής Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων. Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων (81,0)
 5. Μικρογεώργης Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Ενδοδοντολογίας. Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας (77,7)

 

 

Α2.       ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΟΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Μ.Σ.: «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας»

 1. Γουλής Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής. Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική (84,8)
 2. Κόκκαλη Σταματία, Δρ Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενη στο Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής (82,6)
 3. Μπουγιούκας Κωνσταντίνος, Φυσικός, Υπ. Διδάκτορας, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενος στο Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής (80,4)

 

 

 

 

 

Π.Μ.Σ.: «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία–Medical Research Methodology»

(Αγγλόφωνο)

 1. Λιάκος Άρης, Ιατρός, Ειδικευόμενος Παθολογίας στη Β' Παθολογική Κλινική, Υπ. Διδάκτορας και Επιστημονικά Συνεργαζόμενος στη Μονάδα Τεκμηριωμένης Ιατρικής και Κλινικής Έρευνας ΑΠΘ (88,5)
 2. Πάσχος Πασχάλης,  Ιατρός Γαστρεντερολόγος, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενος στη Μονάδα Τεκμηριωμένης Ιατρικής και Κλινικής Έρευνας ΑΠΘ (84,4)
 3. Καραγιάννης Θωμάς, Ιατρός Παθολόγος και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Μονάδα Τεκμηριωμένης Ιατρικής και Κλινικής Έρευνας (81,6)

 

Π.Μ.Σ.: «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία – Κλινική Τοξικολογία»

 1. Πουρζιτάκη Χρυσούλα, Επ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας- Κλινικής Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας (94,1)
 2. Σαρδέλη Χρυσάνθη, Αν. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας- Κλινικής Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας (92,6)
 3. Πολύζος Στέργιος, Επ. Καθηγητής Φαρμακολογίας-Μεθοδολογίας της Έρευνας. Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας (92,1)

 

Δ.Π.Μ.Σ.: «Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογικής Ανθρωπολογίας: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή»

 1. Παπαβραμίδου Νίκη, Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής, Εργαστήριο Ιστορίας της ιατρικής (99,4)

 

 

 1. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Χατζηχρήστου Δημήτριος, Καθηγητής Ουρολογίας. Α’ Ουρολογική Κλινική
 2. Δημητριάδης Γεώργιος, Καθηγητής Ουρολογίας. Α’ Ουρολογική Κλινική
 3. Βακαλόπουλος Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Ουρολογίας-Ανδρολογίας. Α’ Ουρολογική Κλινική
 4. Δημητριάδης Φώτιος, Επ. Καθηγητής Ουρολογίας. Α’ Ουρολογική Κλινική
 5. Ματαυτσή Ασημίνα, Επ. Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας – Παιδοοφθαλμολογίας – Στραβισμός. Β’ Οφθαλμολογική Κλινική
 6. Σουντουλίδης Πέτρος, Επ. Καθηγητής Ουρολογίας. Α’ Ουρολογική Κλινική
 7. Αναστασιάδης Αναστάσιος, Δρ. Ουρολόγος και Ακαδημαϊκός Υπότροφος στην Α΄ Ουρολογική Κλινική.
 8. Καλυβιανάκης Δημήτριος, Δρ. Ουρολόγος και Ακαδημαϊκός Υπότροφος στην Α΄ Ουρολογική Κλινική.
 9. Μυκονιάτης Ιωάννης, Ιατρός Ουρολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας και Ακαδημαϊκός Υπότροφος στην Α΄ Ουρολογική Κλινική.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Βούρος Ιωάννης, Καθηγητής Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων. Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων
 2. Παπαδόπουλος Μόσχος, Καθηγητής Ορθοδοντικής. Εργαστήριο Ορθοδοντικής
 3. Τηλαβερίδης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Εργαστήριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
 4. Τορτοπίδης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας. Εργαστήριο Προσθετικής
 5. Τσίτρου Ευφροσύνη, Αν. Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής. Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής
 6. Αραποστάθης Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής Παιδοοδοντιατρικής. Εργαστήριο Παιδοοδοντιατρικής

 

 

Α4.       ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Σ.Ε.Υ. ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΡΕΙΣ (3) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Χουρδάκης Μιχαήλ, Επικ. Καθηγητής Βασικής Ιατρικής Διατροφολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής – Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής (22 εισηγήσεις)
 2. Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (16 εισηγήσεις)
 3. Τριαρίδης Στέφανος, Αν. Καθηγητής ΩΡΛ. Α’ ΩΡΛ Κλινική (12 εισηγήσεις)
 4. Πρίντζα Αθανασία, Αν. Καθηγήτρια ΩΡΛ, Α’ ΩΡΛ Κλινική (10 εισηγήσεις)
 5. Τσολάκη – Κώστα Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας. Α΄ Νευρολογική Κλινική (7 εισηγήσεις)
 6. Σταμπουλή Στυλιανή, Eπ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής. Α΄ Παιδιατρική Κλινική (7 εισηγήσεις)
 7. Παπά – Κονιδάρη Άννα, Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας. Εργαστήριο Μικροβιολογίας (6 εισηγήσεις)
 8. Ροηλίδης Εμμανουήλ, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας. Γ’ Παιδιατρική Κλινική (6 εισηγήσεις)
 9. Γουλής Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής. Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική (6 εισηγήσεις)
 10. Μάγρας Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Νευροχειρουργικής. Α’ Νευροχειρουργική Κλινική (6 εισηγήσεις)
 11. Δεμίρη Ευτέρπη, Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής (5 εισηγήσεις)
 12. Κολυμπιανάκης Ευστράτιος, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική (5 εισηγήσεις)
 13. Κώτσης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας. Γ΄ Παθολογική Κλινική (5 εισηγήσεις)
 14. Βασιλικός Βασίλειος, Καθηγητής Καρδιολογίας-Ηλεκτροφυσιολογίας. Γ΄ Καρδιολογική Κλινική (4 εισηγήσεις)
 15. Τοπούζης Φώτιος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας. Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική (4 εισηγήσεις)
 16. Αϊβαλιώτης Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής Βιοχημείας. Εργαστήριο Βιοχημείας (4 εισηγήσεις)
 17. Σαραφίδης Παντελεήμων, Επικ. Καθηγητής Νεφρολογίας, Νεφρολογική Κλινική. (4 εισηγήσεις)
 18. Τσουλφάς Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής. Α’ Χειρουργική Κλινική (4 εισηγήσεις)
 19. Γιαννακούλας Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας. Α΄ Καρδιολογική Κλινική (4 εισηγήσεις)
 20. ΗΗΗλιάδου Βασιλική-Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Ψυχοακουστικής. Γ’ Ψυχιατρική Κλινική (4 εισηγήσεις)
 21. Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, ΣΣαπαλίδης Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής. Γ’ Χειρουργική Κλινική (4 εισηγήσεις)
 22. Νάτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής. Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας (3 εισηγήσεις)
 23. Διονυσίου Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής (3 εισηγήσεις)
 24. Καρλαύτη Ελένη, Δρ. Ειδική Παθολόγος, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενη στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (3 εισηγήσεις)

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Γιάννενας Ηλίας, Επ. Καθηγητής Διατροφής Ζώων. Εργαστήριο Διατροφής (3 εισηγήσεις)

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Παπαδόπουλος Μόσχος, Καθηγητής Ορθοδοντικής. Εργαστήριο Ορθοδοντικής (4 εισηγήσεις)

 

 

 

 

 

 

Β. ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Β1. ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Ε.Π. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟ 2018 (μεταξύ 19 υποψηφιοτήτων απονέμονται βραβεία σε περιπτώσεις κονδυλίων άνω των 30.000,00 €)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (963.929,77€)
 2. Τσολάκη – Κώστα Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας. Α΄ Νευρολογική Κλινική (304.592,63€)
 3. Παπά – Κονιδάρη Άννα, Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας. Εργαστήριο Μικροβιολογίας (291.545,21€)
 4. Ροηλίδης Εμμανουήλ, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας. Γ’ Παιδιατρική Κλινική (197.771,81€)
 5. Τοπούζης Φώτιος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας. Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική (127.773,85€)
 6. Χατζηδημητρίου Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Ιατρικής Μικροβιολογίας. Α’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας (70.572,82€)
 7. Λιακόπουλος Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας. Α’ Παθολογική Κλινική (66.148,05€)
 8. Γιαννακούλας Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας. Α΄ Καρδιολογική Κλινική (45.587,17€)
 9. Λαζαρίδου Ελισάβετ, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. Α’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων (40.796,99€)
 10. Χουρδάκης Μιχαήλ, Επικ. Καθηγητής Βασικής Ιατρικής Διατροφολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής – Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής (31.311,82€)

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Αρσένος Γεώργιος, Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας (398.605,27€)
 2. Φορτομάρης Πασχάλης, Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας (114.155,98€)
 3. Γιάννενας Ηλίας, Επ. Καθηγητής Διατροφής Ζώων. Εργαστήριο Διατροφής (37.664,08€)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 1. Σκλαβιάδης Θεόδωρος, Καθηγητής Φαρμακολογίας με κατεύθυνση τη Βιοχημική – Μοριακή Φαρμακολογία, Εργαστήριο Φαρμακολογίας (250.615,70€)
 2. Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας-Φαρμακογονιδιωματικής. Εργαστήριο Φαρμακολογίας (42.528,77€)

Β2. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Σ.Ε.Υ. ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΠΗΧΗΣΗ (IF) ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ (Σειρά ονόματος μεταξύ των συγγραφέων 1η, 2η, 3η και τελευταία)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Γουλής Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής. Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική (I.F. 306,382)
 2. Αναγνωστής Παναγιώτης, Δρ. Ενδοκρινολογίας. Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενος. Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική (I.F. 197,63)
 3. Τοπούζης φώτιος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας. Α’ Οφθαλμολογική Κλινική (I.F. 181,049)
 4. Δίνας Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική (I.F. 93,013)
 5.  Λιακόπουλος Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας. Α’ Παθολογική Κλινική (I.F. 80,565)
 6. Πρατίλας Γεώργιος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος. Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική (I.F. 79,258)
 7. Μαμόπουλος Απόστολος, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική (I.F. 74,649)
 8. Ιωσηφίδης Ηλίας, Δρ. Παιδίατρος Λοιμωξιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος. Γ’ Παιδιατρική Κλινική (I.F. 66,215)
 9. Τσολάκη-Κώστα Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας. Α’ Νευρολογική Κλινική (I.F. 61,633)
 10. Σαραφίδης Παντελεήμων, Επ. Καθηγητής Νεφρολογίας. Νεφρολογική Κλινική. (I.F. 62,336)
 11. Γκαλιαγκούση Ευγενία, Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας. Γ’ Παθολογική Κλινική (I.F. 52,735)
 12. Χουρδάκης Μιχαήλ, Επ. Καθηγητής Βασικής Ιατρικής Διατροφολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής  Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής (I.F. 51,788)
 13. Παπακωνσταντίνου Ελένη, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Φαρμακολογίας (I.F. 44,809)
 14. Παπά-Κονιδάρη Άννα, Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας. Εργαστήριο Μικροβιολογίας (I.F. 44,688)
 15. Τζιόμαλος Κωνσταντίνος,  Επ. καθηγητής Παθολογίας. Α’ Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική (I.F. 44,069)
 16. Καραμήτσος Θεόδωρος, Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας. Α’ Καρδιολογική Κλινική (I.F. 38,929)
 17. Γιαννακούλας Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας. Α΄ Καρδιολογική Κλινική (I.F. 37,76)
 18. Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής. Γ’ Χειρουργική Κλινική (I.F. 35,573)
 19. Κώτσης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας. Γ’ Παθολογική Κλινική (I.F. 33,469)
 20. Ηλιάδου Βασιλική-Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Ψυχοακουστικής. Γ’ Ψυχιατρική Κλινική (I.F. 28,70)
 21. Τσαούση Γεωργία, Επ. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας – Νευροαναισθησιολογίας. Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας (I.F. 26,166)
 22. Παυλίδης Λεωνίδας, Επ. Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής (I.F. 25,952)
 23. Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (I.F. 25, 716)
 24. Ροηλίδης Εμμανουήλ, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας. Γ’ Παιδιατρική Κλινική (I.F. 24,449)
 25. Πανδριά Νίκη, Μαθηματικός, Υπ. Διδάκτορας, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενη. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (I.F. 23,028)
 26. Παπαζήσης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας (I.F. 22,766)
 27. Σπυροπούλου Γεωργία-Αλεξάνδρα, Επ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής (I.F. 22,767)
 28. Τραγιαννίδης Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας. Β’ Παιδιατρική Κλινική (I.F 20,317).

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Αρσένος Γεώργιος, Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας (I.F. 18,027)
 2. Δόβας Χρυσόστομος, Αν. Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας. Διαγνωστικό Εργαστήριο (I.F. 10,948)
 3. Αγγελίδης Απόστολος, Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Τεχνολογίας του Γάλακτος και των Προϊόντων του. Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του(I.F. 8,18)
 4. Γιάννενας Ηλίας, Επ. Καθηγητής Διατροφής Ζώων. Εργαστήριο Διατροφής (I.F. 7,087)
 5. Παπάζογλου Λυσίμαχος, Καθηγητής Χειρουργικής. Τομέας Κλινικών (I.F. 5,481)
 6. Σιάρκου Βικτωρία, Αν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας-Λοιμωξιολογίας. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (I.F. 4,14)

 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 1. Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας. Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας (I.F. 42,877)
 2. Καχριμάνης Κυριάκος, Αν. Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (I.F. 39,789)
 3. Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας-Φαρμακογονιδιωματικής. Εργαστήριο Φαρμακολογίας (I.F. 31,042)
 4. Σκλαβιάδης Θεόδωρος, Καθηγητής Φαρμακολογίας με κατεύθυνση τη Βιοχημική-Μοριακή Φαρμακολογία. Εργαστήριο Φαρμακολογίας (I.F. 25,23)
 5. Παρθενιάδης Ιωάννης, Φαρμακοποιός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Π.Μ.Σ. «Φαρμακευτική Τεχνολογία», (I.F. 9,118)

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Απατζίδου Δανάη, Επ. Καθηγήτρια Περιοδοντολογίας. Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων (I.F. 14,1)

 

B3. ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Σ.Ε.Υ. ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΛΑΒΑΝ ΒΡΑΒΕΙΑ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Αϊβαλιώτης Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής Βιοχημείας. Εργαστήριο Βιοχημείας (α. Best Poster Award στο Συνέδριο της Hellenic Bioinformatics 11/2018, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2018. Συγγραφείς: G. Orfanoudaki, K. Psatha, A. Oulas, G. Spyrou, M. Aivaliotis. β. Poster Presentation Award στο 69th Panhellenic Conference of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology. Λάρισα, Νοέμβριος 2018. Συγγραφείς: E. Goula, V. Lazani, M. Aivaliotis, S. Christoforidis)
 2. Αναγνωστής Παναγιώτης, Δρ. Ενδοκρινολόγος, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενος. Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική (Επιλογή εργασίας στις 6 που κοινοποιήθηκαν στο Διεθνή Τύπο/ Press Release από τις συνολικά 1.218 εργασίες που ανακοινώθηκαν στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σακχαρώδη Διαβήτη, Βερολίνο, Οκτώβριος 2018. Συγγραφείς: P. Anagnostis, K. Christou, A.M. Arzouchalzi, S.A. Paschou, M. Potoupnis, E. Tsiridis, I. Lambrinoudaki, D. Goulis)
 3. Ανέστης Ανδρέας, Δρ. Βιολόγος, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενος. Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής (Oral Best Paper στο 13th International Conference on Agricultural, Chemical, Bioogical and Environmental Sciences, Παρίσι, Ιούνιος 2018. Συγγραφείς: Α. Ανέστης, Ν. Παπαδάκης)
 4. Ανυφαντή Παναγιώτα, Δρ  Παθολόγος-Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενη στη Γ’ Παθολογική Κλινική. (Βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης και της Οργανωτικής Επιτροπής στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης. Αθήνα, Μάρτιος 2018. Συγγραφείς: Π. Ανυφαντή, Α. Τριανταφύλλου, Ε. Γκαλιαγκούση, Ξ. Ζαμπούλης, Α. Λαζαρίδης, Σ. Χατζημιχαηλίδου, Σ. Ασλανίδης, Στ. Δούμα)
 5. Βασιλικός Βασίλειος, Καθηγητής Καρδιολογίας-Ηλεκτροφυσιολογίας. Γ’ Καρδιολογική Κλινική (1ο Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης στο 39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018)
 6. Γαλάνης Νικηφόρος, Αν. Καθηγητής Εργοφυσιολογίας. Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική (1ο Βραβείο στο 37ο Συνέδριο της Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογικής Εταιρείας Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2018)
 7. Γαλλή-Τσινοπούλου Ασημίνα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Δ’ Παιδιατρική Κλινική («Χωρέμειο Έπαθλο» στο 56ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο Χαλκιδικής, Μάιος 2018. Συγγραφείς: Ι. Κύργιος, Αικ. Φράγκου, Ε. Κοτανίδου, Κ. Μουζάκη, Σ. Εφραιμίδου, Γ. Τζημαγιώργης, Α. Γαλλή-Τσινοπούλου)
 8. Γκαλιαγκούση Ευγενία, Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας. Γ’ Παθολογική Κλινική (Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας, Βόλος, Μάιος 2018. Συγγραφείς: Ε. Γκαλιαγκούση, Ε. Γιαννάκη, Ε. Γαβριηλάκη, Ι. Βασιλειάδης, Β. Νικολαϊδου, Π. Δoλγύρας, Α. Λαζαρίδης, Ι. Ζαρίφης, Δ. Μαρκάλα, Σ. Δούμα)
 9. Καρλαύτη Ελένη, Δρ. Ειδική Παθολόγος-Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενη, Διδάγγελος Τριαντάφυλλος, Επ. Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (Award for Best Presentation στο Postgraduate Education Course της European Association for the Study of Diabetes, Tbilisi-Georgia, Μάιος 2018. Συγγραφείς: Ε. Karlafti, T. Didangelos)
 10. Κολυμπιανάκης Ευστράτιος, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ταρλατζής Βασίλειος, Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Α΄Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική (Best Presentation Award στο 14th ISUOG INTERNATIONAL SYMPOSIUM, Αθήνα, Απρίλιος 2018. Συγγραφείς: I. Sfontouris, G. Lainas, T. Lainas, C. Venetis, A. Makris, B. Tarlatzis, E. Kolibianakis )
 11. Κώτσης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας. Γ’ Παθολογική Κλινική (1ο Βραβείο στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για το σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα, Μάρτιος 2018. Συγγραφείς: Β. Άθυρος, Β. Κώτσης, Κ. Τζιόμαλος και συν.)
 12. Μιχαήλ Θεόδωρος, Δρ. Ορθοπαιδικός-Ακαδημαϊκός Υπότροφος. Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική (1ο Βραβείο στο 19th EFORT Congress, Βαρκελώνη, Ισπανία, Μάιος 2018. Συγγραφείς: Th. Michail, A.N. Tzavellas, K. Papavasiliou, M. Potoupnis, I. Sarris, N. Galanis, F. Sayegh)
 13. Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (α. Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Προπτυχιακών Φοιτητών στο 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2018. Συγγραφείς: Μ. Μεϊτανίδου, Α. Γκαντάρας, Β. Ζηλίδου, Ε. Ρωμανοπούλου, Σ. Μποσταντζοπούλου-Καμπούρογλου, Π. Μπαμίδης). β. Βραβείο «Ζαχαρίας Καψαλάκης 2018» στο 32ο Συνέδριο της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, Χανιά, Μάιος 2018. Συγγραφείς: Α. Αθανασίου, Ν. Πανδριά, Ν. Φόρογλου, Ι. Μάγρας, Π. Μπαμίδης). γ. Έπαινος Καλύτερης Εργασίας στο 27ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2018. Συγγραφείς: Ε. Κωστάκης, Χ. Φραντζίδης, C. Nday, Σ. Γυλού, Δ. Γαλιατσάτος, Π. Γκιβογκλή, Α. Καρκάλα, Χρ. Πλωμαρίτη, Λ. Κωνσταντάρα, Π. Χρίσκος, Π. Μπαμίδης, Χρ. Κουρτίδου-Παπαδέλη). δ. Χρυσή Αναρτημένη Ανακοίνωση στο OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum, 2019. Συγγραφείς: Ι. Φουντουκίδης, Ε. Ντάφλη, Π. Μπαμίδης. ε. 1η θέση στο International Space Apps Challenge της ΝΑΣΑ με το πρόγραμμα Apollo X, Οκτώβριος 2018. Συγγραφείς: Γ. Ντακάκης, Χρ. Πλωμαρίτη, Π. Μπαμίδης)
 14. Νάτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής. Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας (1ο Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης στο 12ο Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2018. Συγγραφείς: Μ. Πιάγκου, Κ. Νάτσης, Μ. Διδάγγελος, Γ. Σοφίδης, Χ. Στεφανάδης)
 15. Νικολαϊδου Βαρβάρα, Ιατρός Παθολόγος, Υπ. Διδάκτορας και Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενη στη Γ’ Παθολογική Κλινική. (Βραβείο με χρηματικό έπαθλο στο 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη. Συγγραφείς: Β. Νικολαϊδου, Ε. Γκαλιαγκούση, Ε. Γαβριηλάκη, Ε. Γιαννάκη, Π. Ανυφαντή, Ι. Ζωγράφου, Χρ. Σαμπάνης, Στ. Δούμα)
 16. Πρίντζα Νικολέττα, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νεφρολογίας, Α’ Παιδιατρική Κλινική (α. 1ο Βραβείο «Χρήστος Κασίμος» στο 48ο Συμπόσιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2018. β.Award Certificate of the Best Congress Abstracts στο 51st Annual Scientific Meeting of European Society For Paediatric Nephrology, Αττάλεια, Τουρκία, Οκτώβριος 2018. γ. Έπαινος στο 3ENMF (Exploring Novel Medical Frontiers), 2018).
 17.  Σαραφίδης Παντελεήμων, Επ. Καθηγητής Νεφρολογίας. Νεφρολογική Κλινική (Βραβείο Προφορικής Ανακοίνωσης της «Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης» στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης, Αθήνα, Μάρτιος 2018. Συγγραφείς: Π. Σαραφίδης, Χ. Λουτράδης, Α. Καρπέτας, Ε. Παπαδοπούλου, Γ. Τζανής, Α. Μπίκος, Β. Ράπτης, Χ. Συργκάνης, Β. Λιακόπουλος, Α. Παπαγιάννης, G. Bakris, G. Peroti)
 18. Σπυροπούλου Γεωργία-Αλεξάνδρα, Επ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής. Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής (Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Εργασίας στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα, Οκτώβριος 2017. Συγγραφείς: Γ.Α. Σπυροπούλου, Λ. Παυλίδης, Α. Τσιμπώνης, Α. Δελημπαλτάς, Ε. Δεμίρη).
 19. Τζαμάλης Αργύριος, Δρ Οφθαλμίατρος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Β’ Οφθαλμολογική Κλινική (α. 1st Award for the Best Free Paper Presentation στο 32nd International Congress of the Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery. Αθήνα, Μάρτιος 2018. β. Best Film Presentation/ Best Prize, Κρακοβία-Πολωνία, Ιούλιος 2018. γ. Best Rapid-Fire Presentation/ Second Prize, Κρακοβία-Πολωνία, Μάρτιος 2018).
 20. Τραγιαννίδης Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Β’ Παιδιατρική Κλινική (α. 1ο Βραβείο «Χρήστος Κασίμος» στο 48ο Συμπόσιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2018. Συγγραφείς: Α. Τραγιαννίδης, Ε. Χατζηπαντελής. β. Α’ Βραβείο Κλινικοεργαστηριακής Μελέτης «Μ. Παπαδοπούλου» στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιματολογίας-Ογκολογίας, Αθήνα, Μάιος 2018. Συγγραφείς: Ε. Χατζηπαντελής, Δ. Κολιούσκας, Α. Τραγιαννίδης, Ε. Παπακωνσταντίνου γ. Β’ Βραβείο Κλινικής Μελέτης «Μ. Παπαδοπούλου» στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιματολογίας-Ογκολογίας. Αθήνα, Μάιος 2018. Συγγραφείς: . Παπακωνσταντίνου, Α. Τραγιαννίδης, Κ. Στράντζια-Μιχαήλ, Α. Αλεξοπούλου, Θ. Παπαγεωργίου, Δ. Κολιούσκας).
 21. Τραχανά Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ρευματολογίας. Α’ Παιδιατρική Κλινική (Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης στο 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 2018. Συγγραφείς: Μ. Σταυρακίδου, Μ. Τραχανά, Κ. Σπανίδου, Α. Κουτσονικολή, Ι. Ξυνιάς, Α. Χριστάρα-Παπαδοπούλου)

 

 1. Τριανταφύλλου Αρετή, Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας. Γ’ Παθολογική Κλινική (Poster Award στο Συνέδριο Artery-Association for Research into Arterial Structure and Physiology, Guimaraes-Πορτογαλία, Οκτώβριος 2018. Συγγραφείς: Α. Τριανταφύλλου, Κ. Δίπλα, Ν. Κολέτσου, Α.Σ. Ζαφειρίδης, Στ. Παπαδόπουλος, Ι. Γρηγοριάδου, Ε. Γκαλιαγκούση, Α. Ζαφειρίδης, Στ. Δούμα
 2. Τσολάκη-Κώστα Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας, Α’ Νευρολογική Κλινική (α. Βραβείο “Healthcare Business Awards 2017” β. 1st Prize στο 4th International Medical Olympiad. Συγγραφείς: Τ.Ν. Παπαγεωργακοπούλου, Δ. Μωραϊτου, Μ. Τσολάκη γ. Βραβείο “Healthcare Business Awards 2018”).
 3. Τσουλφάς Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής, Α’ Χειρουργική Κλινική (1ο Βραβείο «Ιδρύματος Χαριλάου Κεραμέως» στο 33ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2018. Συγγραφείς: Α. Πριονάς, Γ. Τσουλφάς, Χ. Χρίστου, Α. Τσολακίδης, Α. Τσουλιάς, Α. Παπακούλας, Α. Πιάχας, Β.Ν. Παπαδόπουλος)
 4. Χατζηπαντελής Εμμανουήλ, Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας. Β’ Παιδιατρική Κλινική (α. 1ο Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης στο 29ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας. Καβάλα, Οκτώβριος 2017 β. 1ο Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης στο 29ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας, Καβάλα, Οκτώβριος 2017 γ. 3ο Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης στο 29ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας, Καβάλα. Οκτώβριος 2017. Συγγραφείς: Α. Τραγιαννίδης και Ε. Χατζηπαντελής δ. Α’ Βραβείο Κλινικής Μελέτης «Μ. Παπαδοπούλου» στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιματολογίας-Ογκολογίας. Αθήνα, Μάιος 2018. Συγγραφείς: Ε. Χατζηπαντελής, Κ. Παπακωνσταντίνου, Δ. Κολιούσκας και Α. Γιαννόπουλος).

 

 

 

 

Β4. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΕΠ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Αθανασίου Αλκίνοος, Δρ Ιατρός- Μεταδιδακτορικός Ερευνητής- Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενος, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (Αξιολογητής προτάσεων στο COST Association).
 2. Αϊβαλιώτης Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής Βιοχημείας. Εργαστήριο Βιοχημείας (Αξιολογητής προτάσεων του Ιδρύματος Τεχνολογίας-Έρευνας, του Swiss National Science Foundation, του Maria Sklodowska-Curie Individual Fellowships και του ΕΣΠΑ)
 3. Γιαννακούλας Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας. Α΄ Καρδιολογική Κλινική (Αξιολογητής πρότασης του European Cooperation in Science and Technology)
 4. Λαζαρίδου Ελισάβετ, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων (Αξιολογήτρια Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών)
 5. Λιακόπουλος Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας. Α’ Παθολογική Κλινική (Αξιολογητής πρότασης του Narodowe Centrum Nauki της Πολωνικής Δημοκρατίας)
 6. Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (Αξιολόγηση προτάσεων του Singapore National Research Foundation, του Netherlands Organisation for Scientific Research Domain Sciences, της Czech Science Foundation, του European Cooperation in Science and Technology, του Arts and Culture, Environment and Social Welfare program, Scientific Research Department of Foundazione Cariplo, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών)
 7. Ροηλίδης Εμμανουήλ, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας. Γ’ Παιδιατρική Κλινική (Αξιολόγηση προτάσεων του Swiss National Science Foundation, του Italian Medicines Organisation, του Sidra Medicine-Quatar και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
 8. Σουντουλίδης Πέτρος, Επ. Καθηγητής Ουρολογίας. Α’ Ουρολογική Κλινική (Αξιολογητής πρότασης της Dutch Cancer Society)
 9. Τσολάκη-Κώστα Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας. Α’ Νευρολογική Κλινική (Αξιολογήτρια 5 προτάσεων του ΕΔΒΜ και iASis)
 10. Τσουλφάς Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής. Α’ Χειρουργική Κλινική (Αξιολογητής προτάσεων του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας-Directorate-General for Research and Innovation in Healthcare και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών)
 11. Φορούλης Χριστόφορος, Αν. Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής, Καρδιοχειρουργική Κλινική (Αξιολογητής προτάσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας)

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Πολυζοπούλου Ζωή, Καθηγήτρια Γενικής Παθολογίας και Προπαιδευτικής, Διαγνωστικό Εργαστήριο (Αξιολογήτρια προγράμματος της Federation of Veterinarians of Europe και της Veterinary Education in Europe)

 

 

B5. ΚΡΙΤΕΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Ροηλίδης Εμμανουήλ, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας. Γ’ Παιδιατρική Κλινική (Αξιολογητή Διδακτορικής Διατριβής στο Πανεπιστήμιο Wollongοng της Αυστραλίας)
 2. Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (Αξιολογητής Διδακτορικών Διατριβών στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης-Ισπανία (1), στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης-Ιταλία (2), στο Πανεπιστήμιο Kragujevac-Σερβία (1) και κριτής εργασιών δεκαοκτώ (18) έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών)
 3.  Πρίντζα Νικολέττα, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νεφρολογίας. Α’ Παιδιατρική Κλινική (Απονομή “Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing“ από το περιοδικό “European Journal of Paediatric Nefrology”).

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Αγγελίδης Απόστολος, Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Τεχνολογίας του Γάλακτος και των Προϊόντων του. Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του (Κριτής Εργασιών 11 έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών) 
 2. Σιάρκου Βικτωρία, Αν. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας-Λοιμωξιολογίας. Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (Κριτής Εργασιών 7

έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών)

 

 

 

 

B6. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ “ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ” ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Αθανασίου Αλκίνοος, Ιατρός, «Μελέτη των νευρωνικών κυκλωμάτων του εγκεφάλου σε ασθενείς με κάκωση νωτιαίου μυελού»
 • Επιβλέπων: Πολυζωίδης Κωνσταντίνος, Ομ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής. Α’ Νευροχειρουργική Κλινική
 1. Ανυφαντή Παναγιώτα, Ιατρός, «Μελέτη των αλλοιώσεων μικρών και μεγάλων αγγείων σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα»
 • Επιβλέπουσα: Δούμα Στέλλα, Καθηγήτρια Παθολογίας. Γ’ Παθολογική Κλινική
 1. Γιαννόπουλος Ανδρέας, Ιατρός, «Ο ρόλος της οπτικής συνεκτικής τομογραφίας στην ανίχνευση της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας»
 • Επιβλέπων: Γιαννόγλου Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Καρδιολογίας. Α’ Καρδιολογική Κλινική
 1. Καραμπατάκης Θεόδωρος, Ιατρός, «Μοριακή επιδημιολογία ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Μελέτη της επίδρασης μέτρων παρέμβασης»
 • Επιβλέπων: Ροηλίδης Εμμανουήλ, Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας. Γ’ Παιδιατρική Κλινική
 1. Καρπέτας Αντώνιος, Ιατρός, «Μελέτη της 48ωρης κεντρικής αορτικής πίεσης και της αρτηριακής σκληρίας σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς»
 • Επιβλέπων: Σαραφίδης Παντελεήμων, Επ. Καθηγητής Νεφρολογίας. Νεφρολογική Κλινική
 1. Κεσίδου Ευαγγελία, Βιολόγος, «Πειραματική μελέτη αντιγονικότητας των προγονικών κυττάρων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος σε C57BL/6 ποντικούς»
 • Επιβλέπουσα: Συμεωνίδου Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια Φυσιολογίας. Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας
 1. Ματαλλιωτάκης Μιχαήλ, Ιατρός, «Μια σύγχρονη γενετική ανάλυση της ενδομητρίωσης στον ελληνικό πληθυσμό»
 • Επιβλέπων: Καλογιαννίδης Ιωάννης, Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
 1. Μουράτογλου Σοφία-Αναστασία, Ιατρός, «Η σημασία νεότερων απεικονιστικών και βιοχημικών δεικτών στη λειτουργική ταξινόμηση ασθενών με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση»
 • Επιβλέπων: Χατζημιλτιάδης Σταύρος, Καθηγητής Καρδιολογίας-Επεμβατικής Καρδιολογίας. Α’ Καρδιολογική Κλινική
 1. Μπουζιάνα Στυλιανή, Ιατρός, «Μελέτη της προγνωστικής αξίας των αδιποκινών και του -420C>G γονιδιακού πολυμορφισμού σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Συσχέτιση με αιματολογικούς δείκτες»
 • Επιβλέπων: Χατζητόλιος Απόστολος, Καθηγητής Παθολογίας. Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
 1. Τσιλώνης Κωνσταντίνος-Νεκτάριος, Ιατρός, «Ηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της επίδρασης του διαστήματος μεταξύ των συνεδριών αιμοκάθαρσης στην καρδιαγγειακή λειτουργικότητα»
 • Επιβλέπων: Σιάνος Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας. Α’ Καρδιολογική Κλινική
 1. Χατζής Παναγιώτης, Ιατρός, «Συγκριτική μελέτη της χορήγησης της ορλιστάτης και της σιμπουτραμίνης σε παχύσαρκες γυναίκες με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών»
 • Επιβλέπων: Δίνας Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
 1. Χατζησταματίου Κίμων, Ιατρός, «Ανίχνευση της Ε7 ογκοπρωτεΐνης και του DNA του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων ως μεθόδων δευτερογενούς πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας»
 • Επιβλέπων: Αγοραστός Θεόδωρος, Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας. Δ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Μιχαηλίδου Σοφία, Γεωπόνος, «Γενικός χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση αυτόχθονων φυλών αιγών και προβάτων»
 • Επιβλέπων: Αρσένος Γεώργιος, Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

 

 

Γ. ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Ε.Π. ΜΕ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Κώτσης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας. Γ΄ Παθολογική Κλινική. (Πρώτος σε παγκόσμιο επίπεδο δείκτης υπολογισμού της αγγειακής γήρανσης από την 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης “The Early Vascular Aging Ambulatory Score”).
 2. Παπαβραμίδης Θεοδόσιος, Επ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής,  Πλιάκος Ι., Πανίδης Σ. (Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι) και Χόρτη Α. (υποψήφια Διδάκτορας). (Εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα της επέμβασης “Total Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Aproach” για τοξικό αδένωμα θυροειδή).
 3. Χατζημαυρουδής Γρηγόριος, Επ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής. Β΄ Χειρουργική Κλινική (Εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα της καινοτόμου χειρουργικής τεχνικής του οπισθίου διαχωρισμού των στοιχείων των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκαρσίου κοιλιακού μυός για την αντιμετώπιση μεγάλων ή περίπλοκων κοιλιοκηλών).

 

 

Δ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

 

Δ1. ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Δεμίρη Ευτέρπη, Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής. (Πρόεδρος της «Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής»).
 2. Ζιάκας Νικόλαος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας. Β’ Οφθαλμολογική Κλινική (Πρόεδρος της «Ελληνικής Εταιρείας Παιδοοφθαλμολογίας και Στραβισμού – ΕΕΠΟΣ»)
 3. Κούβελας Δημήτριος, Καθηγητής Φαρμακολογίας – Κλινικής Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας (Πρόεδρος της «Επιτροπής Αξιολόγησης Φαρμάκων και Ανθρώπινης Χρήσης» του Υπουργείου Υγείας).
 4. Μαμόπουλος Απόστολος, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-γυναικολογίας. Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική (Πρόεδρος της «Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής»)
 5. Τραχανά Μαρία, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ρευματολογίας. Α΄ Παιδιατρική Κλινική (Πρόεδρος της «Ελληνικής Παιδορευματολογικής Εταιρείας»).
 6. Τσολάκη-Κώστα Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας. Α΄ Νευρολογική Κλινική (Πρόεδρος της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer»).
 7. Χουρδάκης Μιχαήλ, Επ. Καθηγητής Βασικής Ιατρικής Διατροφολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής (Πρόεδρος της «Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού»).

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Παπαϊωάννου Νικόλαος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής (Πρόεδρος της «Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας»).
 2. Πολυζοπούλου Ζωή, Καθηγήτρια Γενικής Παθολογίας και Προπαιδευτικής. Διαγνωστικό Εργαστήριο (Πρόεδρος του «Κλάδου Ζώων Συντροφιάς» της «Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας»).

 

 

 

 

Δ2. ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Ζιάκας Νικόλαος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας. Β’ Οφθαλμολογική Κλινική (α. Αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξετάσεων Παιδοοφθαλμολογίας και Στραβισμού-FEBOS-SP β. Μέλος του Δ.Σ της «European Paediatric Ophtalmological Society»)
 2. Κολυμπιανάκης Ευστράτιος, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Α΄ Μαιευτική –Γυναικολογική Κλινική. (Πρόεδρος της Επιτροπής Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος «Special Interest Group Committee» της «European Society of Human Reproduction and EmbryologyESHRE»).
 3. Κωνσταντινίδης Ευδόκιμος, Δρ Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ, Αμ. Επιστημονικά Συνεργαζόμενος. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (Μέλος του Δ.Σ. του «European Network of Living Lab»).
 4. Κώτσης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής, Παθολογίας. Γ΄ Παθολογική Κλινική. (Πρόεδρος του «European Society of Hypertensian Working Group on Obesity, Diabetes and the High-Risk Patients»).
 5. Λαζαρίδου Ελισάβετ, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας. Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων. (Μέλος του Δ.Σ. της International Dermoscopy Society).
 6. Λιακόπουλος Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας. Α΄ Παθολογική Κλινική. (Μέλος της “World Kidney Day Steering Committee” ως Εκπρόσωπος της “International Society of Nephrology”).
 7. Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (α. Πρόεδρος της «Society of Applied NeuroscienceSAN» β. Μέλος της Ομάδας Διεθνών Συνεργατών στο «Words in the World Partnered Research Initiative»
 8. Νάτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής. Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας (Μέλος του Δ.Σ. του “International Federation of Sports Medicine”).
 9. Παπά-Κονιδάρη Άννα, Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας. Εργαστήριο Μικροβιολογίας (Πρόεδρος της “International Society on Crimean – Congo Hemorrhagic Fever”).
 10. Παπαϊωαννίδου Παρασκευή, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Φαρμακολογίας (α. Μέλος του Δ.Σ. της “European Drug Utilization Research Group”, β. Μέλος του Δ.Σ. του “Education Working Group – European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics).
 11. Σουντουλίδης Πέτρος, Επ. Καθηγητής Ουρολογίας. Α΄Ουρολογική Κλινική. (Μέλος της “SIU Academy Education Council” ως εκπρόσωπος της “Hellenic Urological Association”).
 12. Τοπούζης Φώτιος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας. Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική. (Αντιπρόεδρος της “European Glaucoma Society”).
 13. Τριαρίδης Στέφανος, Αν. Καθηγητής, Ωτορινολαρυγγολογίας. Α΄ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική. (Μέλος του Δ.Σ. της “Balkan Society of Otolaryngology”).
 14. Τσουλφάς Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής. Α΄ Χειρουργική Κλινική. (α. Αναπληρωτής Πρόεδρος της “International Relations Committee of the American College of Surgeons”,  β. Μέλος της “Liver Transplantation and Surgery Special Group”, της “American Association for the Study of Liver Disease”, γ. Μέλος της “Education and Training Committee” της “International Hepatico-Pancreatico-Biliary Association”).

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Αγγελίδης Απόστολος, Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Τεχνολογίας του Γάλακτος και των Προϊόντων του. Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του. (Contractor του “European Food Safety Authority” με ευθύνη την επικύρωση και ανάλυση δεδομένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον επιπολασμό της Listeria monocytogenes στα τρόφιμα).
 2. Πατσίκας Μιχαήλ, Καθηγητής Κτηνιατρικής Ακτινολογίας. Μονάδα Απεικονιστικής Διαγνωστικής Κλινικής Ζώων Συντροφιάς (Μέλος της Επιτροπής Ακτινοπροστασίας του «Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής Απεικονιστικής Διαγνωστικής»).

 

 

Δ3. ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Μελίδου Αγγελική, Επ. Καθηγήτρια Μοριακής Μικροβιολογίας – Ιολογίας. Β΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας (Expert in Influenza στο “European Centre for Disease Prevention and Control”).
 2. Παπαϊωαννίδου Παρασκευή, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Φαρμακολογίας (“National Contact Person” στο «European Drug Utilization Research Group»).

 

 

 

 

Δ4. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Αϊβαλιώτης Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής Βιοχημείας. Εργαστήριο Βιοχημείας. (α. Μέλος της Ο.Ε. του “Annual Research Conference and MC Meeting”. β. Μέλος της Ο.Ε. του “Hellenic Bioinformatics 10, FORTH” γ. Μέλος της Ο.Ε. της “Hellenic Bioinformatics Conference. 2018”).
 2. Δεμίρη Ευτέρπη, Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής. Κλινική Πλαστική Χειρουργικής. (α. Μέλος της Ο.Ε. του “14th Congress of the European Federation of Societies for Microsugrery’’. β. Μέλος της Ο.Ε. του “40th Meeting of Group for the Advencement of Microsugrery’’).
 3. Κώτσης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής, Παθολογίας. Γ΄ Παθολογική Κλινική. (α. Πρόεδρος της Ο.Ε. του “2018 Meeting of the WG on Obesity, Diabetes and the High Risk Patient”. β. Πρόεδρος της Ο.Ε. του “2018 Atherosclerosis International Meeting”).
 4. Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (α. Πρόεδρος της Ο.Ε. του «3rd International Conference on Medical Education Informatics» β. Πρόεδρος της Ο.Ε. του «2nd International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Wellbeing» γ. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του «Open Living Lab Days 2019»
 5. Παπά-Κονιδάρη Άννα, Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας. Εργαστήριο Μικροβιολογίας. (Πρόεδρος της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του “2nd International Conference on Crimean-Congo Hemorragic Fever”).
 6. Σαραφίδης Παντελής, Επ. Καθηγητής Νεφρολογίας. Νεφρολογική Κλινική. (Πρόεδρος της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του “Joint CME Meeting of EURECA and CKD-MBD Working Groups of European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association”).
 7. Τοπούζης Φώτιος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας. Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική. (α. Μέλος της Ο.Ε. του “13th European Glaucoma Society”, β. Μέλος της Ο.Ε. του “GRS Meeting 2018”).
 8. Τριαρίδης Στέφανος, Αν. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας. Α΄ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική. (α. Μέλος της Ο.Ε. του “11th Balkan Congress of Otorinolaryngology, Head and Neck Surgery”, β. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του “Congresul National de Otorinolaringologie si Chirurgie Cervico-Faciale Cu Participare Internationale”).
 9. Τσολάκη-Κώστα Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας. Α΄ Νευρολογική Κλινική (α. Μέλος της Ο.Ε. του “The Conference Parkinson Disease, 2017”, β. Μέλος της Ο.Ε. του Συνεδρίου “Aging 2018”)

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Παπαϊωάννου Νικόλαος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής. (Πρόεδρος της Ο.Ε. του «Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Παθολογοανατόμων – E.S.V.P»).
 2. Πολυζοπούλου Ζωή, Καθηγήτρια Γενικής Παθολογικής Παθολογίας και Προπαιδευτικής. Διανωστικό Εργαστήριο. (Μέλος της Ο.Ε. του “20th ESVCP – ECVCP Meeting”).

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 1. Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας – Φαρμακογονιδιωματικής. Εργαστήριο Φαρμακολογίας. (α. Μέλος της Ο.Ε. της “Hellenic Bioinformatics 10 Conference”, β. Μέλος της Ο.Ε. της “Hellenic Bioinformatics 11 Conference”).

 

 

Δ5. ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Αϊβαλιώτης Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής Βιοχημείας. Εργαστήριο Βιοχημείας. (“Journal of Biological Research).
 2. Γιαννακούλας Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας. Α΄ Καρδιολογική Κλινική. (“European Journal of Preventive Cardiology”).
 3. Κολυμπιανάκης Ευστράτιος, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας- Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Α΄ Μαιευτική –Γυναικολογική Κλινική. (α. “Fertility and Sterility”, β. “International Journal of Obstetrics and Gynecology”, γ. “Reproductuctive Biomedicine on Line”).
 4. Κώτσης Βασίλειος, Αν. Καθηγητής, Παθολογίας. Γ΄ Παθολογική Κλινική. (“Journal of Hypertension”).
 5. Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής («International Astronautical Federation Space Life Sciences Committee», «Healthcare Technology Letters», «Journal of Medical Internet Research – Medical Education», « Journal of Medical Internet Research-Interactive Journal of Medical Research», «Health Informatics Journal» και «Digital Health»). Σύνολο συμμετοχών: 6
 6. Νάτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής. Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας. (“ARC Journal of Clinical Case Reports”, “Advance Research of Tuberculosis and Therapeutics”, “International Journal of Advanced Research in Orthopedics”, “Diabetes Updates”, “The General Surgeon”, “Clinical Respiratoty Disease and Care”, “Journal of Experimental Medicine and Biology”, “Journal of Vascular Diseases and Treatments”, “Neurology Journal”, “Medicina dello Sport” και “Neurosciences”). Σύνολο συμμετοχών: 11

 

 1. Παπαβραμίδης Θεοδόσιος, Επ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής. Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (“Medicine”, “World Journal of Gastroenterology”, “Journal of Medical Case Repotrs”, “Annals of Thyroid Research”, “World Journal of Otorhinolaryngology”, και “World Journal of Gastrointestinal Surgery”). Σύνολο συμμετοχών: 6
 2. Παπαϊωαννίδου Παρασκευή, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Φαρμακολογίας. (α. “Bulletin of Scientific Research”, β. “Frontiers in Public Health – Health Economics”, γ.  “Journal of Developing Drugs”).
 3. Παπαζήσης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας. (α. “Current Drug Safety”, β. “Current psychopharmacology).
 4. Παρασκευάς Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής. Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας. (“Acute Medicine Research: Open Access”, “American Journal of Anesthesiology and Pain Medicine”, “Archives of Surgery and Surgical Education”, “Archives of Diabetes and Obesity”, “Archives in Neurology and Neuroscience”, “Annals of Case Reports”, “Archives of Medical Case Reports”, “Bone and Muscle”, “Clinical Anatomy”, “Clinical Sciences Research and Reports”, “Clinical Journal of Surgery”, “Clinical Case Reports”, “CaseMed Research Journal”, “Cardiovascular Research and Medicine”, “Clinical Case Reports: Open Access”,  “Chinese Journal of Medical Research”, “CPQ Dentistry”, “Clinical and Medical Images International Journal”, “Far East Journal of Biological Sciences”, “Intergative Journal of Othropaedics and Traumatology” “International Journal Orthopedics and Rehabilitation”, “International Journal of Advanced Research in Orthopaedics”, “International Journal of Biomechanics and Movement Sciences”, “Journal of Orthopedic Surgery and Renegeration”, “Journal of Advanced Plastic Surgery Research”, “Journal of Sports Science and Physical Therapy”, “Journal of Clinical Research and Pharmacy”, “Journal of Anatomy and Physiological Studies”, “Journal of Anatomical Science and Research”, “Journal of Emergency, Critical Care and Diagnostic Management”, “Journal of Orthopaedics and Bone Research”, “Journal of Radiology”, “Stechnolock Journal of Medicine”, “Medical Research and Clinical Reports”, “Medical and Clinical Research Reports”, “Oncogen”, “Open Journal of Gastroenterology and Hepatology”, “Open Access  Journal of Oncology”, “Orthopaedics Open Access Open Journal”, “Orthopedics Research and Traumatology”, “Phab Linx  Journal of Vascular Medicine”, “Phronesis Medical and Case Reports”, “Progressing Aspects in Pediatrics and Neonatology”, “Research and Reviews in Cardiology”, “Surgery Clinics Journal”, “Surgical Research”, “Syntax Journal of Othopedics” και “World Journal of Orthopaedics and Sports Medicine”). Σύνολο συμμετοχών: 48
 5. Σωτηριάδης Αλέξανδρος, Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική (Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης στο “Ultrasound in Obstetrics and Gynecology”).
 6. Τοπούζης Φώτιος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας. Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική (“Journal for Modeling in Ophthalmology”).
 7. Τότλης Τρύφων, Επ. Καθηγητής, Περιγραφικής Ανατομικής. Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας (“European Journal of Anatomy”).
 8. Τριαρίδης Στέφανος, Αν. Καθηγητής ΩΡΛ. Α΄ ΩΡΛ Κλινική (“Hippokratia” (Editor-in-Chief), “Revista Romana de ORL”, “International Bulletin of ORL of Varna”, “AVMS Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.”). Σύνολο συμμετοχών: 5
 9.  Τσολάκη-Κώστα Μαγδαληνή, Καθηγήτρια Νευρολογίας. Α΄ Νευρολογική Κλινική. (“Psychological Disorders and Research”, “DJ International Journal Medical Research”, “Journal of Neurology Forecast”, “OBM Neurobiology”, “International Journal of Alzheimer’s and Neurological Disorders”, “Journal of Forensic Studies”, “International Journal of Brain Disoders and Therapy”, “EC Neurology”, “Dementia, A Specialty of Frontiers in Neurology”, “Geriatrics Research Journal”, “CasesMed Research Journal”, “Current Gene Therapy”).  Σύνολο συμμετοχών: 12
 10. Τσουλφάς Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής. Α΄ Χειρουργική Κλινική. (α. “Integrative Trauma and Emergency Medicine”, β. “Gastroenterology and Hepatology”, γ. “Gut and Gastroenterology”, δ. “Heligyon”).
 11. Φορούλης Χριστόφορος, Αν. Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής. Καρδιοχειρουργική Κλινική. (α.Austin Journal of Surgery”, β.Case Report in Surgery”).

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Αγγελίδης Απόστολος, Αν. Καθηγητής Υγιεινής και Τεχνολογίας του Γάλακτος και των Προϊόντων του. Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του. (“Food Microbiology”).
 2. Πολυζοπούλου Ζωή, Καθηγήτρια Γενικής Παθολογίας και Προπαιδευτικής. Διαγνωστικό Εργαστήριο (α. Υπεύθυνη Έκδοσης του «Περιοδικού της Ελληνικής Κτηνοτροφικής Εταιρείας», που διαθέτει IF. β. Αν. Διευθύντρια Έκδοσης της “Frontiers in Veterinary Medicine”).

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 1. Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας.  Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας. (Αν. Διευθύντρια Έκδοσης του “Molecular Diversity”).

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Παπαδόπουλος Μόσχος, Καθηγητής Ορθοδοντικής. Εργαστήριο Ορθοδοντικής. (ACTA Odontologica”, “Brazilian Research in Pediatric Dentistry and Clinic”, “Clinical Orthodontics”, “International Dental and Medical Disorders”, “International Journal of Dentistry and Oral Health”, “Journal of Alinger Orthodontics”, “Journal of International Dental and Medical Research”, “Journal of Orthodontic Research”, “Oral Biology and Dentistry”, “Ortho -The International Magazine of Orthodontics”, “Orthodontic Review”, “Orthopedic and Muscular Systems”, “Progress in Orthodontics”, “Current Biomedical Engineering”, “Turkish Journal of Orthodontics”, “Orthodontics Journal of Stomatology”). Σύνολο συμμετοχών: 16

 

 

Δ6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Βασιλικός Βασίλειος, Καθηγητής Καρδιολογίας – Ηλεκτροφυσιολογίας. Γ΄ Καρδιολογική Κλινική (Εθνικός Συντονιστής πολυκεντρικών  μελετών για την ευρωπαϊκή καταγραφή ασθενών με κολπική μαρμαρυγή και την παγκόσμια καταγραφή χρήσης των νεώτερων αντιπηκτικών σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή).
 2. Γιαννακούλας Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας. Α΄ Καρδιολογική Κλινική. (1η θέση στο Διαγωνισμό Mini Quiz, ESC Congress, Μόναχο – Γερμανία 2018).
 3. Λιακόπουλος Βασίλειος, Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας. Α΄ Παθολογική Κλινική. (Αναγνωρίστηκε το 2018, ότι ανήκει στο 1% παγκοσμίως των κριτών εργασιών στον τομέα της Κλινικής Ιατρικής, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Publons reviews).
 4. Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Κωνσταντινίδης Ευδόκιμος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Πετσάνη Δέσποινα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΡΟΜΕΣΙΠ (Silver Award στο Living Projects Awards 2018 από το «European Network of Living Labs»)
 5. Νάτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής. Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας. (Απονομή “Certificate of Fellowship in Sports Medicine” από την “U.E.M.S. M.J.C. on Sports Medicine – European Board”)
 6. Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, Επ. Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής. Γ΄ Χειρουργική Κλινική (α. Αναγόρευση ως Επίτιμος Διδάκτορας του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Κραϊόβα – Ρουμανία. β. Επισκέπτης Καθηγητής στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα – Ρουμανία. γ. Τιμητικό Δίπλωμα για το διδακτικό και ερευνητικό έργο από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα – Ρουμανία).
 7. Χουρδάκης Μιχαήλ, Επ. Καθηγητής Βασικής Ιατρικής Διατροφολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής – Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής. (Αναγόρευση ως Επίτιμου Μέλους της “Polish Society for Parenteral, Enteral Nutrition and Metabolism”).

 

 

 

 

Δ.7. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Τζάμαλος Αργύριος, Δρ. Οφθαλμίατρος. Ακαδημαϊκός Υπότροφος Β΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής. (Υποτροφία «Σπύρος Γεωργαράς, 2018» της «Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφθαλμίων Φακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής»).

 

 

Ε. ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Γαλλή–Τσινοπούλου Ασημίνα, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. Δ΄ Παιδιατρική Κλινική (Συστηματική Εκπαίδευση σχολικών νοσηλευτών για τη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1 σε μαθητές).
 2. Κούβελας Δημήτριος, Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας. Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας (Ενεργός συμμετοχή σε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της «Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα»).
 3. Μπαμίδης Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. (α. Ίδρυση Κοινότητας Συνεργασίας και Έρευνας για την Ανεξάρτητη Διαβίωση προς όφελος ατόμων της τρίτης ηλικίας, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου CAPTAIN. β. Υποστήριξη του προγράμματος «Νοητικής και Σωματικής Ενδυνάμωσης» στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού. γ. Παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς και Ιδρύματα για την εφαρμογή του προγράμματος «Long Lasting Memories», που συνδυάζει νοητικές ασκήσεις με σωματική δραστηριότητα σε διασκεδαστικό περιβάλλον.
 4. Μποσταντζοπούλου-Καμπούρογλου Σεβαστή, Ομ. Καθηγήτρια Νευρολογίας (Πολύπλευρη, μακρόχρονη και ουσιαστική συνεισφορά στους Παρκινσονικούς ασθενείς)
 5. Τέγος Θωμάς, Αν. Καθηγητής Νευρολογίας. Α΄ Νευρολογική Κλινική. (Ενεργοποίηση και ουσιαστική συνεισφορά στα πεδία της διάδοσης των θεσμών της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και της Δωρεάς Ιστών και Οργάνων).
 6. Νάτσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Περιγραφικής Ανατομικής. Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας. (Συνεισφορά στην οργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών και στην ενημέρωση-ευαισθητοποίηση για τον θεσμό της Δωρεάς Οργάνων και Σώματος).

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Γιάννενας Ηλίας, Επ. Καθηγητής Διατροφής Ζώων. Εργαστήριο Διατροφής. (Συμμετοχή στη λειτουργία του Παιδικού Κέντρου Α.Π.Θ. και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας. Συστηματικός εθελοντής αιμοδότης).

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Ανδρεάδης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Στοματολογίας. Εργαστήριο Στοματολογίας (Συστηματική συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες μεταμοσχευθέντων, μεταμοσχευθείς νεφρού ο ίδιος, προσφέροντας παράδειγμα στάσης ζωής και ελπίδας).
 2. Τοπίτσογλου Βασιλική, Καθηγήτρια Προληπτικής Οδοντιατρικής. Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων. (Κατάρτιση του Χάρτη Φθορίου Ελλάδας και Κύπρου και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στοματικής υγιεινής και προληπτικής οδοντιατρικής σε μαθητές σχολείων και εκπαιδευτικούς).   

 

 

 

 

ΣΤ1.α. ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (βαθμός πτυχίου άριστα, 9 και άνω)

 1. Μάντσιου Χρυσάνθη (9,66)
 2. Κοτζαμάνη Μαρίνα-Τριανταφυλλιά (9,25)
 3. Μαργιούλα-Σιάρκου Γεωργία (9,25)
 4. Μαυρομανώλη Άννα (9,22)
 5. Φλώρου Παναγιώτα (9,16)
 6. Κεφαλά Γεωργία (9,15)
 7. Γούλα Ελισάβετ (9,07)
 8. Αλεξίου Σοφία (9,03)
 9. Βαταλάχου Άννα (9,03)
 10. Δασκάλου Δημήτριος (9,01)
 11. Παπάτζελος Αθανάσιος (9,0)

4

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Κοντογεωργίου Λεωνίδας (8,80)

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 1. Σίσκου Μαρία (9,16)
 2. Ηλιάδης Στυλιανός (9,14)
 3. Δημητριάδης Αθανάσιος (9,08)
 4. Τσίρης Αθανάσιος (8,86)
 5. Φαρμάκη Αναστασία (8,61)
 6. Σιονακίδης Αριστείδης (8,57)
 7. Παπαϊγνατίου Ελένη (8,55)
 8. Ζιάκος Χαράλαμπος (8,51)
 9. Λίτσιου Σταυρούλα (8,35)

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Κουτρουλή Άννα (7,96: Υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των αποφοίτων κατά το έτος 2018)

 

 

 

 

ΣΤ1β. ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – Σ.Σ.Α.Σ.

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Μπαλαής Γεώργιος: Μαθητής 6ης Ιατρικού και Αρχηγός της Σχολής. Μέσος όρος βαθμολογίας 8,92 με συμμετοχή σε Συνέδρια, με αθλητικές επιδόσεις και διακρίσεις και με αριστεία στη στρατιωτική εκπαίδευση.

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Πλιάτσικα Βασιλική: Μαθήτρια 5ης Κτηνιατρικού και Αρχηγός Κτηνιατρικού. Μέσος όρος βαθμολογίας 7,79, με συμμετοχή στην ομάδα παραδοσιακών χορών και στην Ευρωπαϊκή Χορωδία της Σχολής και με αριστεία στη στρατιωτική εκπαίδευση.

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 1. Μουταφίδης Ιωάννης Μηνάς: Μαθητής 5ης Φαρμακευτικού και Αρχηγός Φαρμακευτικού. Μέσος όρος βαθμολογίας 6,33 και αριστεία στη στρατιωτική εκπαίδευση.

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Κυριακάκης Κωνσταντίνος: Μαθητής 5ης Οδοντιατρικού και Αρχηγός Οδοντιατρικού. Μέσος όρος βαθμολογίας 8,55, με συμμετοχή σε Συνέδρια με εισηγήσεις και με αριστεία στη στρατιωτική εκπαίδευση.

 

 

ΣΤ2. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1.  Διεπιστημονική-Διατμηματική ερευνητική ομάδα Συνθετικής Βιολογίας με την επωνυμία «iGEM Thessaloniki-2018». Εκπροσώπησε το Α.Π.Θ. στον Παγκόσμιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM-2018 στη Βοστώνη-ΗΠΑ και κατέκτησε το Αργυρό Μετάλλιο.

 

Η Ομάδα «iGEM-Thessaloniki 2018» αποτελείται από τους:

 

Α. Προπτυχιακοί φοιτητές:

1. Αλεξόπουλος Ιωάννης, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

2. Γιαννόπουλος-Δημητρίου Αλέξανδρος, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

3. Γιαννούλα Υβόνη, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

4. Καρατάκης Παναγιώτης, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

5. Κυριακίδης Παντελής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

6. Κυρπιζίδης Γρηγόριος, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

7. Ξεσφύγγη Υβόνη, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Β. Υπεύθυνοι Καθηγητές:

1. Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής, Τμήμα Φαρμακευτικής (Επιστημονικός Υπεύθυνος).

2. Μόσιαλος Γεώργιος, Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας.

 

Ζ. ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π., Ε.Ε.Π., ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ, ΣΥΝΕΠΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Ζαφειρίδου Γεωργία, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
 2. Νεράντζης Δημήτριος, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
 3. Παρίση Κυριακή, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Συμεωνίδου Ζαχαρένια, Προϊσταμένη της Γραμματείας
 2. Αθανασιάδης Ηλίας, Στέλεχος της Γραμματείας
 3. Πανταζή Ελισάβετ, Στέλεχος της Γραμματείας
 4. Πεταλούδη Μαρία, Στέλεχος της Γραμματείας
 5. Πολυκαρπίδου Χριστίνα-Κοραλία, Στέλεχος της Γραμματείας

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 1. Γαβριέλη Χρυσή, Ε.ΔΙ.Π.. Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
 2. Μητροκανέλος Κωνσταντίνος, Στέλεχος της Γραμματείας
 3. Μπίκου Ευαγγελία, Στέλεχος της Γραμματείας
 4. Πετκάρης Γεώργιος, Στέλεχος της Γραμματείας
 5. Χατζόγλου Μαρία, Στέλεχος της Γραμματείας

 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 1. Αυγέλη Ζωή, Στέλεχος της Γραμματείας
 2. Θεοδωρούδη Μαρία, Στέλεχος της Γραμματείας

 

 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.