Το ΑΠΘ για την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών

Θεσσαλονίκη, 6/3/2020

Με τη διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τιμά την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών στις 8 Μαρτίου. Η ημέρα αυτή δεν είναι ημέρα γιορτής αλλά μνήμης των αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς και δράσης για τη διαφύλαξη και την ενίσχυση των δικαιωμάτων αυτών.

Η ουσιαστική ισότητα των φύλων δεν αποτελεί ένα σύνθημα μιας παγκόσμιας ημέρας αλλά καθημερινή διεκδίκηση για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΑΠΘ έχει συγκροτήσει την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, πρωτοστατώντας στην προσπάθεια για προαγωγή της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ δρουν με γνώμονα την καταπολέμηση των ανισοτήτων και των έμφυλων διακρίσεων, πιστεύοντας ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι η άρση των εμποδίων που στηρίζονται στις έμφυλες διακρίσεις και όχι η δημιουργία τους.