Το ΑΠΘ συμμετέχει στην παγκόσμια μελέτη υγείας και λειτουργικότητας σε περιόδους μεταδοτικών λοιμώξεων COH-FIT

Θεσσαλονίκη, 30/4/2020

Σε μία παγκόσμια διαδικτυακή μελέτη, που στόχο έχει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 και των μέτρων καραντίνας στη σωματική και την ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού αλλά και των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμμετέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η μελέτη COH-FIT (Collaborative Outcomes Study on Health and Functioning during Infection Times), η οποία  ξεκίνησε την Κυριακή 26 Απριλίου 2020, αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή μελέτη για τον γενικό πληθυσμό όλων των χωρών που πλήττονται από την πανδημία Covid- 19. Στη χώρα μας προωθείται από τη Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ σε συνεργασία με περισσότερους από 200 ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς και Πανεπιστήμια τουλάχιστον 35 χωρών. Τελεί  υπό την αιγίδα της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας καθώς και μεγάλου αριθμού άλλων εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών.

«Τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας δεν εφησυχάζουν, αλλά εργάζονται ακούραστα και κατά την περίοδο της πανδημίας, συμβάλλοντας με τις έρευνές τους στην προαγωγή της γνώσης προς όφελος της κοινωνίας. Το Πανεπιστήμιό μας παραμένει ενεργό και δραστήριο. Δεν ακολουθεί απλά τις εξελίξεις, αλλά πρωτοστατεί στη διαμόρφωσή τους μέσα από τις διεθνείς έρευνες στις οποίες συμμετέχει», τονίζει ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου. 

Στόχος της μελέτης COH-FIT είναι η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και την ψυχική υγεία σε περιόδους μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών μέτρων και η αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την πανδημία Covid-19 αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων πανδημίας.

Η μελέτη διενεργείται διαδικτυακά σε περισσότερες από 25  γλώσσες. Οι  συμμετέχοντες κατευθύνονται στον κεντρικό ιστότοπο της έρευνας https://www.cohfit.com/?lang=el, όπου και εμφανίζονται οι πληροφορίες της έρευνας μεταφρασμένες στη γλώσσα επιλογής. Μετά την ηλεκτρονική συγκατάθεση, θα συγκεντρωθούν ανώνυμες πληροφορίες για τρεις ηλικιακές ομάδες (ενήλικες, έφηβοι και παιδιά) που σχετίζονται με δημογραφικά στοιχεία, επάγγελμα, κατάσταση σωματικής και ψυχικής υγείας και σχετικές συμπεριφορές. Επίσης, θα συγκεντρωθούν στοιχεία και για περιβαλλοντικούς παράγοντες πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Η παγκόσμια αυτή έρευνα έχει ιδιαίτερη αξία, αφού δίνει  τη δυνατότητα σύγκρισης της επίδρασης διαφορετικών πολιτικών διαχείρισης της πανδημίας, καθώς και γεωγραφικών, πολιτισμικών και άλλων παραγόντων σε ενήλικες, αλλά και για πρώτη φορά και σε εφήβους και παιδιά.

Μετά τη συλλογή τους, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η έρευνα έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας του ΑΠΘ και για τις τρεις ομάδες πληθυσμού. 

Εθνικοί συντονιστές της μελέτης για την Ελλάδα είναι ο Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ, Καθηγητής Ψυχιατρικής Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας,  ο Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής του ΑΠΘ, Αγοραστός Αγοραστός, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Linköping University της Σουηδίας Έλενα Δραγκιώτη και ο Ψυχίατρος, Επισκέπτης-Ερευνητής του King’s College της Αγγλίας Δρ. Κωνσταντίνος Τσαμάκης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη COH-FIT καθώς και για συμμετοχή στην έρευνα  στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.coh-fit.com/?lang=el