Τρεις μεταμοσχεύσεις σε μία ημέρα από τη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη, 19/11/2019

Σε τρεις μεταμοσχεύσεις από πτωματικό δότη προχώρησε, το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019, η Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ (https://www.med.auth.gr/en/content/heiroyrgiki-kliniki-metamosheyseon), παρά το γεγονός της δραματικής έλλειψης μοσχευμάτων και μεταμοσχεύσεων που επικρατεί στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η μία μεταμόσχευση αφορούσε το ήπαρ και οι άλλες δύο τους νεφρούς.

 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ είναι η μοναδική πανεπιστημιακή κλινική μεταμοσχεύσεων στη χώρα. Μάλιστα, έχει να επιδείξει από την ίδρυσή της πλούσιο κλινικό και ερευνητικό έργο στη νεφρική μεταμόσχευση των ενηλίκων (1.700 μεταμοσχεύσεις) και παραμένει το μοναδικό κέντρο στη μεταμόσχευση ήπατος (612 μεταμοσχεύσεις), στην παιδική νεφρική μεταμόσχευση (190 μεταμοσχεύσεις) και στη μεταμόσχευση παγκρέατος, στον ελληνικό χώρο.

 

Όσον αφορά το κλινικό έργο της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ για το 2019, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό επίσης. Χαρακτηριστικά, έγιναν 22 μεταμοσχεύσεις ήπατος, με ποσοστό επιβίωσης 92,3%, 28 μεταμοσχεύσεις νεφρού από πτωματικό δότη με ποσοστό επιτυχούς έκβασης 100% και 7 μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη και λαπαροσκοπική εκτομή του νεφρού, με ποσοστό επιτυχούς έκβασης 100%.

 

Τα εξαιρετικά σημαντικά αυτά αποτελέσματα είναι ανάλογα των καλύτερων αμερικανικών και ευρωπαϊκών κέντρων μεταμοσχεύσεων και καθιστούν την Κλινική αλλά και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το πρωτοπόρο κέντρο μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα.