Τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή προτείνει το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου & Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

 

Θεσσαλονίκη, 12/2/2020

 

Προτάσεις τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ) καταθέτουν τα μέλη του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν ενδελεχών συζητήσεων, τα μέλη του Εργαστηρίου κατέληξαν στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2019 στις συγκεκριμένες προτάσεις, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις στην  τεχνολογία έχουν αναδείξει την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία, μια νομοθεσία που ήταν πραγματικά πρωτοποριακή για την εποχή  στην οποία δημιουργήθηκε. 

Τα μέλη του Εργαστηρίου ουσιαστικά προτείνουν τις αναγκαίες για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την ΙΥΑ αλλαγές, έτσι όπως αυτές προέκυψαν τόσο από τον διαρκή επιστημονικό διάλογο όσο και από την εφαρμογή των μεθόδων ΙΥΑ υπό το ισχύον νομοθετικό καθεστώς τα τελευταία 15 χρόνια.

Ειδικότερα, οι προτάσεις, που αφορούν τους όρους κρυοσυντήρησης του γεννητικού υλικού, και ειδικά τη δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων, τις προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου της προεμφυτευτικής διάγνωσης, τους όρους πρόσβασης στην παρένθετη μητρότητα, την εν γένει δυνατότητα προσφυγής στις μεθόδους ΙΥΑ και υπό ποιους όρους, το ζήτημα της ανωνυμίας των δοτών, την ανάγκη καθιέρωσης ενός Εθνικού Μητρώου Δοτών, την αναμόρφωση του πλαισίου ποινών για την παραβίαση των όρων του νόμου κ.λπ., αποσκοπούν στην πιο ρεαλιστική και αποτελεσματική εφαρμογή ενός πρωτοποριακού και προοδευτικού νομοθετικού πλαισίου.