Υποτροφίες

H Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ελβετίας ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών αριστείας, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συγκεκριμένα για:

– Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (διάρκεια έως 3 έτη)
– Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας (διάρκεια έως 12 μήνες, κατά προτεραιτότητα, με ελάχιστη διάρκεια τους 6 μήνες)
– Έρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ή ιατρικής ειδικότητας (διάρκεια έως 12 μήνες, κατά προτεραιτότητα, με ελάχιστη διάρκεια τους 6 μήνες)
– Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Καλές Τέχνες (για όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος επιλογής σύμφωνα με το σύνολο των ECTS)

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδώνhttp://dps.auth.gr/el/node/2783