ΧΙΙ Διεθνές Συνέδριο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη: “Quark Confinement and the Hadron Spectrum”

 Το XII Διεθνές Συνέδριο Φυσικής “Quark Confinement and the Hadron Spectrum” συνέρχεται στη Θεσσαλονίκη (Hotel ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ και Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ) από τις 29 Αυγούστου ως τις 3 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, αρχίζοντας από την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την 28η Αυγούστου, ώρα 13:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ, με 4 διαλέξεις για φοιτητές και επιστήμονες, 3 εκ των οποίων σε θέματα Κβαντικής Χρωμοδυναμικής και μία που αφορά Γενική Σχετικότητα και Βαρυτικά Κύματα. Σχετικός σύνδεσμος:

https://indico.cern.ch/event/353906/page/7640-student-lectures
Την ίδια μέρα, την 28η Αυγούστου και ώρα 18:00, θα γίνει εκδήλωση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για το κοινό της πόλης, με επίδειξη πειραμάτων φυσικής, καλλιτεχνικά δρώμενα, ομιλία του καθηγητή Εμμανουήλ Τσεσμελή και συζήτηση. Σχετικές πληροφορίες στον σύνδεσμο:

https://indico.cern.ch/event/353906/page/8191-thessaloniki-2808-greek

Ο σύνδεσμος για όλες τις εκδηλώσεις στις επόμενες ημέρες είναι:
https://indico.cern.ch/event/353906/page/3580-events

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι http://indico.cern.ch/event/conf12 .