Ψήφισμα της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ για τα θλιβερά γεγονότα της 4ης Ιουνίου 2019

Θεσσαλονίκη, 7/6/2019

«Η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ομόφωνη απόφασή της στη συνεδρίαση της Πέμπτης 6 Ιουνίου 2019, καταδικάζει τα θλιβερά γεγονότα της Τρίτης 4 Ιουνίου 2019, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ της ίδιας ημέρας.

Ειδικότερα καταδικάζουμε τις απειλές και την άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας σε συναδέλφους εργαζομένους και καθηγητές, καθώς και συνολικά πρακτικές και συμπεριφορές που δεν χρήζουν μόνο νομικής δίωξης, αλλά επιπρόσθετα είναι αντιακαδημαϊκές ή ανήθικες. Ως παράδειγμα τέτοιων συμπεριφορών αναφέρουμε τη βιντεοσκόπηση μιας “παρέμβασης” προκειμένου να παγιδευτεί ο/η όποιος -α παρευρισκόμενος -η, κατόπιν της σχετικής “επεξεργασίας” του οπτικοακουστικού υλικού.

Σεβόμαστε και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του κάθε μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας να διαδηλώσει και να δηλώσει, εγγράφως ή προφορικά, ατομικά ή συλλογικά, απόψεις, αντιρρήσεις και διεκδικήσεις. Η Σύγκλητος του ΑΠΘ επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι δέχεται εκπροσώπους φοιτητών, αλλά όχι ομάδες που προσπαθούν να επιβάλουν την άποψή τους με τη βία.

Επίσης θεωρούμε απαράδεκτη την προσπάθεια παρακώλυσης της λειτουργίας των δημοκρατικά εκλεγμένων, θεσμικά κατοχυρωμένων οργάνων διοίκησης του ΑΠΘ και/ή των αρχαιρεσιών ανάδειξής τους. Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας οφείλουμε να συμβάλουμε ώστε να διενεργηθούν απρόσκοπτα οι εκλογές ανάδειξης των νέων πρυτανικών αρχών του Ιδρύματός μας την επόμενη Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, καθώς επίσης και να συμμετέχουμε μαζικά σε αυτές διασφαλίζοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες».