Ψήφισμα του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ για τις νέες αντιστοιχίες Τμημάτων των ΑΕΙ και τις μετεγγραφές φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020

Θεσσαλονίκη, 30/8/2019

 

 Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας  του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αρ. 841/18-7-2019 αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει το ακόλουθο ψήφισμα:

«Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, εκφράζει την έντονη αντίθεσή της για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύθηκε στην ‘‘Εφημερίδα της Κυβερνήσεως’’ και καθορίζει τις αντιστοιχίες των Τμημάτων των ΑΕΙ για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, η οποία αντιστοιχίζει το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ με έναν μεγάλο αριθμό νέων Τμημάτων (εννέα) που προέκυψαν από τη διαδικασία συγχώνευσης Πανεπιστημίων-ΤΕΙ.

Τα περισσότερα από αυτά τα Τμήματα είτε δεν έχουν ακόμη εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και διδακτικό προσωπικό είτε προέκυψαν από τη μετονομασία υπάρχοντος Τμήματος ΤΕΙ, χωρίς καμία ουσιαστική ακαδημαϊκή διαδικασία αξιολόγησης.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, παρά τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των πόρων για την Ανώτατη Παιδεία, βρίσκεται στην υψηλότερη θέση μεταξύ των Γεωπονικών Τμημάτων της Ελλάδας στις διεθνείς κατατάξεις, ενώ είναι πρώτο μεταξύ των Τμημάτων του ΑΠΘ σε ερευνητικά προγράμματα ανά μέλος ΔΕΠ.

 Η αθρόα μετεγγραφή φοιτητών από τα νέα αυτά Τμήματα είναι βέβαιο ότι θα υποβαθμίσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος, αφού οι υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές (αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες εργαστηριακών ασκήσεων) παρέχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης 120 μόνο φοιτητών (γεγονός που έχει γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο μέσω της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας), ενώ το υπάρχον εκπαιδευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας της αφυπηρέτησης πολλών μελών ΔΕΠ (πάνω από 60) και λοιπού προσωπικού. Παρόμοια κατάσταση είχε δημιουργηθεί και στο παρελθόν, όταν ο αριθμός των εγγραφόμενων φοιτητών είχε αυξηθεί περίπου κατά 100%, αφού στους ήδη εισαχθέντες-εγγεγραμμένους 225 φοιτητές μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων είχαν επιπλέον εγγραφεί -μέσω των μετεγγραφών- και άλλοι 200 περίπου φοιτητές.

Το πλέον ανησυχητικό γεγονός για την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματός μας είναι ότι ο μεγάλος αριθμός φοιτητών (2.313 άτομα), οι οποίοι έχουν εισαχθεί στα νέα αυτά Τμήματα, έχουν πολύ χαμηλότερη βαθμολογία (έως και 7.663 μόρια) σε σύγκριση με τους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ (με βάση εισαγωγής: 14.644 μόρια). Ως επακόλουθο, η μετεγγραφή τους στο Τμήμα Γεωπονίας θα οδηγήσει σε μία άδικη υποβάθμιση του ακαδημαϊκού επιπέδου του και στην απαξίωση της προσπάθειας που κατέβαλαν εκατοντάδες μαθητές να εισαχθούν στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, πετυχαίνοντας υψηλή βαθμολογία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 Είναι τέλος αξιοπερίεργο το γεγονός ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν αντιστοιχίζεται με το Τμήμα Γεωπονίας, αν και, επί σειρά ετών, οι πέντε κατευθύνσεις του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ είχαν αντιστοίχιση με τα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ευελπιστούμε ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, πιστή στις αξίες της αριστείας, θα επιβραβεύσει την προσπάθεια του προσωπικού και την προσδοκία των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ για διατήρηση του ήδη παρεχόμενου υψηλού επιπέδου σπουδών, εξετάζοντας και αξιολογώντας εκ νέου το θέμα των μετεγγραφών και των αντιστοιχίσεων των Γεωπονικών Τμημάτων, ώστε να αρθεί η άδικη υποβάθμιση του Τμήματός μας και να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του προκειμένου να παραμείνει μεταξύ των καλύτερων Γεωπονικών Τμημάτων ανά τον κόσμο».