Όταν οι νέοι κλείνουν την «πόρτα» του Πανεπιστημίου στον ρατσισμό…

 

Μία καινοτόμος προσέγγιση για την απόκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων για ημεδαπούς και ξένους φοιτητές με επίκεντρο τους ίδιους και τις ανάγκες τους.

 

 

Θεσσαλονίκη, 28/11/2019

 

 

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανδρέα Βέγλη, συμμετέχει εδώ και έναν χρόνο σε μία καινοτόμο ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και της ρατσιστικής συμπεριφοράς μεταξύ των νέων, και συγκεκριμένα, μεταξύ των φοιτητών-φοιτητριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ξένων φοιτητών-φοιτητριών που σπουδάζουν σε άλλη χώρα.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε μέσω του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ (Key Action 2) «ΜΑΤΕ» (An Innovative, StudentCentered Approach to Intercultural Skills Acquisition for Students and Young Migrants), το οποίο έχει ως στόχο την προσέγγιση φαινομένων ρατσιστικής συμπεριφοράς, δίνοντας έμφαση στον ρατσιστικό λόγο (ρητορική μίσους), και στο πώς αυτά αποτυπώνονται μεταξύ ημεδαπών φοιτητών-φοιτητριών και φοιτητών-φοιτητριών με καταγωγή από ξένες χώρες, μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες και τα βιώματα των ίδιων, αλλά και μέσα από τον εντοπισμό των συνηθέστερων μορφών ρητορικής μίσους είτε διαδικτυακά (online) είτε στην καθημερινή ζωή (offline), στις έξι χώρες-εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Εκτός από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), στο έργο «ΜΑΤΕ» συμμετέχουν, επίσης, το Mediterranean Management Centre (Κύπρος), που είναι και συντονιστής του προγράμματος, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), το Πανεπιστήμιο Alicante (Universitat d’ Alacant/ Universidad de Alicante, Ισπανία), το ίδρυμα FH Joanneum University of Applied Sciences (Αυστρία), το Folkuniversitetet (Σουηδία) και η εταιρία Eurocircle (Γαλλία).

Απώτερος σκοπός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση των κοινών μορφών ρητορικής μίσους στις τάξεις των φοιτητών-φοιτητριών στις χώρες-εταίρους και η εκπαίδευσή τους σχετικά με στρατηγικές που αφορούν την καταγγελία ρατσιστικών φαινομένων τόσο εντός Πανεπιστημίου όσο και ευρύτερα στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, με βάση την υπάρχουσα πληροφορία και έχοντας πάντα τους ίδιους τους φοιτητές και τις ανάγκες τους στο επίκεντρο, το έργο στοχεύει στην κατασκευή ενός διαδικτυακού εργαλείου για την αξιολόγηση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των τελικών χρηστών, το οποίο θα παρέχει αυτόματη ανατροφοδότηση σχετικά με το επίπεδο των δεξιοτήτων και τα ελλείμματα του κάθε χρήστη. Το εργαλείο αυτό, καθώς και το υπόλοιπο παραγόμενο υλικό του έργου, θα είναι πολυγλωσσικά και ελεύθερα διαθέσιμα μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος «ΜΑΤΕ». Παράλληλα, η κοινοπραξία των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει αυτό το υλικό τη βάση για έναν πανευρωπαϊκό οδηγό καλών πρακτικών για την απόκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, τον περιορισμό της ξενοφοβίας και των διακρίσεων και την προαγωγή του σεβασμού και της διαφορετικότητας σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα «ΜΑΤΕ» αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2020.

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ διοργανώνει ειδική εκδήλωση την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ (αίθουσα 319), όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «ΜΑΤΕ» είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους:

URL: http://mate.projectsgallery.eu/

Twitter: https://twitter.com/MATE65696796

Facebook:https://www.facebook.com/MATE-358521511655150/?epa=SEARCH_BOX

LinkedΙN: https://www.linkedin.com/showcase/mate-project/

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Καθηγητή Ανδρέα Βέγλη (veglis@jour.auth.gr) ή με την επιστημονική συνεργάτιδα του προγράμματος Δέσποινα Μάντζιαρη (mantziad@jour.auth.gr)

Πληροφορίες για το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του ΑΠΘ είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: medialab.jour.auth.gr