«1ο Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» με θέμα «Προστασία Παιδιών και Εφήβων με έμφαση στα παιδιά σε κίνδυνο» Με πρωτοβουλία του Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό του ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη, 29/10/2019

Το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) του ΑΠΘ σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν την εναρκτήρια εκδήλωση του Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η εκδήλωση «1ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Δικαιώματα: Δικαιώματα Παιδιών», με θέμα «Προστασία Παιδιών και Εφήβων με έμφαση στα παιδιά σε κίνδυνο», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 (ώρα έναρξης: 10.00) και το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 (ώρα έναρξης: 9.00), στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Κεντρικός ομιλητής είναι ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Κράτους Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, Χρήστος Γιακουμόπουλος. Το θέμα της ομιλίας του είναι: «Προκλήσεις και προσεγγίσεις της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στο Συμβούλιο της Ευρώπης».

Τον Χρήστο Γιακουμόπουλο πλαισιώνουν διακεκριμένοι ομιλητές φορέων και οργανώσεων αρμόδιων για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών, τη διαρκή παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων με το καθεστώς των δικαιωμάτων αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τους κινδύνους παραβίασης που ελλοχεύουν και, κυρίως, την παροχή συμβουλών στην ελληνική Πολιτεία για τη χάραξη μιας σωστής κεντρικής πολιτικής σχετικά με θέματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Φόρουμ αποτελείται από τέσσερις συνεδρίες στις οποίες η θεματολογία επικεντρώνεται στα δικαιώματα των παιδιών και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και, ιδίως, στα παιδιά σε κίνδυνο («εισαγγελικά»), τα οποία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) αυτά που κακοποιούνται, β) αυτά που διαπράττουν εγκλήματα και γ) τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.

Ειδικά θέματα των συνεδριών είναι τα ακόλουθα:

•          Θεσμική προστασία των παιδιών

•          Δομές και κενά προστασίας

•          Παιδιά με πρόσθετη ευαλωτότητα

•          Προσφυγική και Μεταναστευτική Κρίση και δικαιώματα των παιδιών

Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολουθεί συζήτηση, ενώ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης συνεδρίας, την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019, στις 18.30, θα πραγματοποιηθεί Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Προσκλήσεις και προοπτικές για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και εφήβων».

Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό του ΑΠΘ

Η ίδρυση του Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) στο ΑΠΘ με απόφαση της Συγκλήτου εδράζεται στην πεποίθηση ότι θεμέλιο του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ο κοινός ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός. Στόχο έχει τη συμμετοχή του ΑΠΘ στην αναμόρφωση των εθνικών νομικών τοπίων εντάσσοντάς τα σε μια νέα, συλλογική ευρωπαϊκή τροχιά. Συνεπώς, υλοποιεί, μεταξύ άλλων, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και της κοινής γνώμης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το «1ο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», το οποίο θα διοργανώνεται ετησίως σε συνεργασία με τους Φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και αποσκοπεί στον συνδυασμό θεωρίας και πράξης για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Προβλέπεται ομιλητές να είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, ερευνητές, μεταξύ άλλων, από τη Διεύθυνση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Τμήμα Ισότητας και Δικαιωμάτων του Πολίτη της European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) της Βιέννης, την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εφαρμογή της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών της Γενεύης. Θα προσκαλούνται, επίσης, θεωρητικοί και φυσικά πρόσωπα, καθώς και εκπρόσωποι θεσμών ή οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην προστασία των δικαιωμάτων σε συγκεκριμένο πεδίο.

Σημειώνεται ότι η αναζήτηση και η αναγωγή σε ύψιστης σημασίας προτεραιότητα του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού και η υποχρέωση κάθε Κράτους-μέλους να διασφαλίζει την προστασία και φροντίδα της παιδικής ηλικίας αποτυπώνουν το γράμμα και το πνεύμα πληθώρας διατάξεων του Συντάγματος, καθώς και ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επιπρόσθετα, θεωρείται επωφελής η συνεργασία των Φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Νομικού Πολιτισμού, με στόχο την υλοποίηση δράσεων έρευνας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, που θα προάγουν τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό και, στην πράξη, την ίδια την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.