10ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σκωριών EUROSLAG2019 Σκωρίες Σιδήρου/Χαλυβουργίας και Κυκλική Οικονομία

Θεσσαλονίκη, 4/10/2019

Το Εργαστήριο Δομικών Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUROSLAG και τη βιομηχανία ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο EUROSLAG Conference 2019 με θέμα τη χρήση των Σκωριών Σιδήρου/Χαλυβουργίας ως πρώτες ύλες για νέα προϊόντα που προκύπτουν από την ανακύκλωση των παραπροϊόντων αυτών.

 

Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ, ξεκινά την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, στις 9.00, και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019. Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική.

 

Στόχος του συνεδρίου είναι να προωθηθούν οι αρχές της Κυκλικής Οικονομίας με τη χρήση όλων των Σκωριών (σιδήρου/ χάλυβα) ως πρώτων υλών για νέα προϊόντα που ενισχύουν την ανακύκλωση των υλών προς όφελος της οικονομίας και του περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας την κυκλική οικονομία ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών. Θα παρουσιασθούν οι εξελίξεις στην έρευνα και την τεχνολογία καθώς και πρακτικές εφαρμογές με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

 

Τα κύρια θέματα του συνεδρίου αφορούν τα κανονιστικά πλαίσια, διαχείριση, εμπορία και βέλτιστες πρακτικές που οδηγούν στην προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος καθώς και τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας για την αξιοποίηση των σκωριών. Ένας σημαντικός τομέας χρήσης των σκωριών είναι ο κατασκευαστικός και ιδιαίτερα αυτός των υποδομών. Οι σκωρίες μπορούν να αντικαταστήσουν τα αδρανή του σκυροδέματος ή και μέρος του clinker του τσιμέντου, επιτυγχάνοντας μείωση των αποθέσεων, οικονομία των φυσικών πόρων και μείωση των CO2 εκπομπών με τις οποίες χρεώνεται ο κατασκευαστικός τομέας.

 

Στο συνέδριο λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι του οργανισμού EUROSLAG, σύμβουλοι για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διευθύνοντες σύμβουλοι και υπεύθυνοι τμημάτων περιβάλλοντος επιχειρήσεων καθώς και Καθηγητές και ερευνητές από τον ακαδημαϊκό χώρο.

 

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, στις 12.00, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ (όπου λαμβάνει χώρα το συνέδριο) ενημέρωση των εκπροσώπων του τύπου από τους συμμετέχοντες στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας (round table discussion) στα αγγλικά με δυνατότητα διερμηνείας.