15ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

Θεσσαλονίκη, 12/7/2019

Πώς η επιστήμη και η κοινωνία μπορούν επιτέλους να συναντηθούν; Πώς η επιστήμη θα ξεπεράσει τον ελιτισμό και τον δογματισμό της και θα επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως κοινωνική δραστηριότητα με κοινωνικές επιπτώσεις; Πώς η εκπαίδευση θα καταφέρει να περάσει από τον επιστημονισμό στη συνάντηση φυσικών επιστημών και πολιτισμού;

Σε αυτά τα ερωτήματα θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις το 15ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, με θέμα «Reintroducing science: Sculpting the image of science for education and media in its historical and philosophical background», το οποίο θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 15 έως και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το Συνέδριο διοργανώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομάδα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (International History, Philosophy, and Science Teaching Group –IHPST).

Διεθνώς αναγνωρισμένοι Καθηγητές και Ερευνητές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους θα ερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναδομηθεί η εικόνα της επιστήμης, όπως αυτή προβάλλεται στην εκπαίδευση και την κοινωνία, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσά τους.

Το άνοιγμα της επιστήμης στην κοινωνία και η αναπλαισίωση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών χρειάζεται να υποστηριχθεί από νέες θεωρήσεις για τις ανάγκες, τις επιδιώξεις και τις προσδοκίες της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και νέες σύγχρονες προτάσεις για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή διδακτικών στρατηγικών, τρισδιάστατου, οπτικοακουστικού, ψηφιακού και διαδικτυακού διδακτικού υλικού, καθώς και δραστηριοτήτων για μέσα και έξω από την τάξη, με στόχο τον γραμματισμό στις φυσικές επιστήμες, τη δημόσια κατανόηση των φυσικών επιστημών και την εκπαίδευση του πολίτη.

Το Συνέδριο στοχεύει στο να συμβάλει με προτάσεις όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και με την παρουσίαση σύγχρονων ερευνών για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση σύγχρονων, δημιουργικών και πολυτροπικών περιβαλλόντων μάθησης, ενημερωμένων από την έρευνα στη διδακτική των φυσικών επιστημών, στην ιστορία και τη φιλοσοφία των φυσικών επιστημών.

 Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα και είναι ανοιχτές για το κοινό. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο: http://ihpst2019.eled.auth.gr