«Covid-19 Data Explorations»: Πρωτοβουλία ερευνητών του ΑΠΘ για την αποτύπωση και διερεύνηση συσχετίσεων πολλαπλών πηγών δεδομένων σχετικά με την COVID-19

 

Θεσσαλονίκη, 28/4/2020

Με πρωτοβουλία ερευνητών/ερευνητριών του Εργαστηρίου Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού (Datalab) του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε ένα δυναμικό διαδικτυακό παρατηρητήριο για την αποτύπωση και τη διερεύνηση συσχετίσεων πολλαπλών συνόλων δεδομένων σχετικά με την πανδημία COVID-19 (CovidDEXP – Covid-19 Data Explorations).

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι ότι συγκεντρώνει πολλαπλές πηγές ανοικτών δεδομένων, από αξιόπιστους διεθνείς φορείς και οργανισμούς, που αφορούν σε επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και από κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες (π.χ. δαπάνες υγείας, εμβολιασμοί πληθυσμού, ανθρώπινα δικαιώματα) και ορόσημα σχετικών κυβερνητικών αποφάσεων και πολιτικών σχετικά με την πανδημία (π.χ. κλείσιμο σχολείων, ματαίωση εκδηλώσεων, πλαίσιο δοκιμών κι ελέγχων).

Στόχος είναι η εξερεύνηση και η επεξεργασία αυτών των δεδομένων ώστε να αναδειχθούν χρήσιμες συσχετίσεις και αλληλοεξαρτήσεις σχετικά με την εξέλιξη της πορείας της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε κάθε χώρα μεμονωμένα. 

Τα δεδομένα καθώς και οι μεταξύ τους συσχετισμοί συλλέγονται και αναλύονται σε καθημερινή βάση και προβάλλονται με τη βοήθεια διαδραστικών γραφημάτων τα οποία απεικονίζουν με εύληπτο και κατανοητό τρόπο για τον χρήστη τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της ανάλυσης. Τα δεδομένα  καθημερινής αποτύπωσης της  πανδημίας προέρχονται από την έγκριτη πηγή του Johns Hopkins CSSE και τα δεδομένα που αφορούν σε πολλαπλές κοινωνικο-οικονομικές πηγές και δείκτες προέρχονται από τα ανοικτά δεδομένα που παρέχονται από διεθνείς οργανισμούς όπως: The World Bank, CATO Institute, OECD, Oxford COVID-19 Government Response.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της πλατφόρμας CovidDEXP έγινε με αξιοποίηση κι εξέλιξη εργαλείων λογισμικού ανοικτού κώδικα και επίσης είναι ανοικτός ο κώδικας της πλατφόρμας του Datalab με χρήση MIT license.

Όπως σημειώνει η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αθηνά Βακάλη, «είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εθελοντική επιστημονική προσπάθεια των ερευνητών/ερευνητριών μας, η οποία στοχεύει στην αποτύπωση πολύτιμης γνώσης και συμβάλλει ενεργά στη συνολική προσπάθεια που γίνεται παγκόσμια για τη μελέτη δεδομένων που αφορούν την πανδημία. Η νέα γενιά των ερευνητών/ερευνητριών μας στο ΑΠΘ αναδεικνύει ενεργά τον κρίσιμο ρόλο της αποδοτικής αξιοποίησης και επεξεργασίας των διάφορων πηγών δεδομένων, ειδικά υπό τις εξελισσόμενες συνθήκες της παγκόσμιας κρίσης λόγω της COVID-19».

Επόμενος στόχος των ερευνητών/ερευνητριών, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, είναι η εξέταση της πορείας της COVID-19 σε σχέση με δεδομένα προερχόμενα από κοινωνικά δίκτυα (όπως το Twitter).

Η ομάδα των ερευνητών/ερευνητριών αποτελείται από τους/τις εξής: Γεώργιο Αρβανιτάκη, Παύλο Σερμπέζη, Βασίλειο Ψωμιάδη, Μεταδιδάκτορες του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Γεώργιο Βλαχάβα, Ηλία Δημητριάδη, Στέφανο Ευσταθίου, Δήμητρα Καρανάτσιου, Μαρίνο Ποιητή, Σοφία Υφαντίδου, Υποψήφιους/υποψήφιες Διδάκτορες του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, και Κωνσταντίνο Γεωργίου, Μεταπτυχιακό Φοιτητή του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, υπό την εποπτεία της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Καθηγήτριας Αθηνάς Βακάλη.

Το CovidDEXP είναι διαθέσιμο δημόσια μέσω του ιστοτόπου https://covid19.csd.auth.gr

Πληροφορίες για το Εργαστήριο Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού (Datalab) του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ παρατίθενται στην ιστοσελίδα https://datalab.csd.auth.gr

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα του ιστοτόπου CovidDEXP όπου απεικονίζεται διαδραστικός παγκόσμιος χάρτης με συγκεντρωτικά επιδημιολογικά στοιχεία για όλες τις χώρες. Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει γρήγορα στοιχεία για όποια χώρα επιθυμεί, καθώς και να παρακολουθήσει την εξάπλωση της πανδημίας από τις 22 Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα.

Εικόνα 2: Πίνακας επιδημιολογικών δεδομένων για κάθε χώρα με χρωματική απεικόνιση της κατάστασης των ρυθμών μεταβολής τους (πράσινο για βελτίωση και κόκκινο για επιδείνωση).

Εικόνα 3: Συγκριτική απεικόνιση της χρονικής εξέλιξης του αριθμού των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων ή θανάτων για όποιες χώρες επιλέξει ο χρήστης. Υπολογίζονται από την ημέρα που εμφανίστηκε η 100ή επιβεβαιωμένη περίπτωση ή όταν εμφανίστηκε ο 10ος θάνατος. Αυτά τα χρονικά ορόσημα παρέχουν μια καλύτερη εικόνα για την εξάπλωση του ιού σε μια χώρα.