Επίσκεψη στον Πρύτανη

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου Αποφοίτων του Α.Π.Θ. μετά την πρώτη του Συνεδρίαση  με αριθμό 1/13-5-22 επισκέφθηκε τον Πρύτανη του Α.Π.Θ Καθηγητή κ. Ν. Παπαϊωάννου, στο πλαίσιο της ανανέωσης της συνεργασίας  του Συλλόγου με τις Πρυτανικές Αρχές. H επίσκεψη έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν και  θα απασχολήσουν το Δ.Σ. το επόμενο διάστημα και ο κ. Πρύτανης δήλωσε ότι θα υποστηρίξει το Σύλλογο ως προς την  υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, σύμφωνα με το καταστατικό του.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Σκούρας Ζαχαρίας, Πρόεδρος, Ομ.Καθηγητής Βιολογίας Α.Π.Θ.
  2. Χατζηθεοφάνους,  Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Υποστράτηγος ε.α.- Οικονομολόγος
  3. Παγώνη Αθηνά, Γ.Γραμματέας, π. Προϊσταμένη Γραμματείας Συγκλήτου Α.Π.Θ. – Νομικός
  4. Λάππα Παρασκευή, Ταμίας, Γ.Γραμματέας Δήμου Θέρμης, Νομικός
  5. Καρατάσιος Γεώργιος, Μέλος, π. Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Κεντρικής     Μακεδονίας- Δρ. Μαθηματικός
  6. Κιαρτζής Σπύρος, Μέλος, Διευθυντής Ν.Τεχνολογιών και Εναλλακτικών πηγών Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
  7. Οικονόμου Ιππολύτη, Μέλος, Ομ. Καθηγήτρια Ιατρικής Α.Π.Θ.
  8. Παλιαδέλη Χρυσούλα, Μέλος, Ομ. Καθηγήτρια Φιλοσοφικής Α.Π.Θ.
  9. Τέκος Γρηγόρης, Μέλος, Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας