Ετήσια Συνδρομή
Όλοι τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, απολαμβάνουν ειδικές εκπτώσεις σε επιλεγμένα καταστήματα
Ετήσια