Tο ερευνητικό χαρτοφυλάκιό του για την ανάπτυξη καινοτόμων παιδιατρικών φαρμάκων ανακοίνωσε το Δίκτυο conect 4 children

Θεσσαλονίκη, 14/5/2019

Το πανευρωπαϊκό παιδιατρικό δίκτυο συνεργασίας cοnect 4 children (c4c) ανακοίνωσε στις 29 Απριλίου 2019 την επιλογή ενός χαρτοφυλακίου 4 πανευρωπαϊκών παιδιατρικών μελετών, που στόχο έχουν να προωθήσουν την κατανόηση της υψηλής προτεραιότητας φαρμάκων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα νεογνά, στα παιδιά και στους εφήβους στην Ευρώπη.

Το χαρτοφυλάκιο θα αξιοποιήσει, προς όφελος των παιδιών, την επιστημονική ποιότητα, τα αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και τις δυνατότητες του Δικτύου c4c. Αυτή η ερευνητική συνεργασία θα χρησιμοποιηθεί για να δομηθεί και να υλοποιηθεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο παιδιατρικών κλινικών μελετών, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών των κλινικών μελετών και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης νέων, καινοτόμων, καθώς και ασφαλέστερων φαρμάκων για τα παιδιά στην Ευρώπη.

Οι 4 παιδιατρικές μελέτες που επιλέχτηκαν έχουν σχεδιαστεί και προταθεί από ακαδημαϊκούς φορείς και θα διεξαχθούν σε συνδυασμό με ακόμη 3 ή 4 μελέτες, οι οποίες θα υποδειχτούν από συμμετέχουσες φαρμακευτικές εταιρείες, καλύπτοντας έτσι διαφορετικές ασθένειες και ηλικιακές ομάδες.

Οι επιλεγείσες μελέτες αφορούν τα εξής :

  • Παρακεταμόλη στα πρόωρα νεογνά: Θα υπολογιστεί η αποτελεσματικότητα της παρακεταμόλης σε πρόωρα νεογνά με ανοικτό αρτηριακό πόρο. Στόχος είναι να συμπεριληφθούν περίπου 600 νεογνά ως μέρος της μελέτης. (Επικεφαλής Jean-Christophe, του κέντρου INSERM, Παρίσι, Γαλλία).
  • Στεροειδή για θεραπεία της νόσου Κawasaki: Θα εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της προσθήκης στεροειδών στη μέχρι τώρα θεραπεία των παιδιών με νόσο Kawasaki. Στόχος να συμπεριληφθούν 262 παιδιά ως μέρος της μελέτης. (Επικεφαλής Despina Eleftheriou και Paul Brogan, Λονδίνο [UCL], Μεγάλη Βρετανία).
  • Ποσακοναζόλη σε παιδιά με Κυστική Ίνωση: Θα υπολογιστεί η δόση ποσακοναζόλης σε παιδιά και νέους ενήλικες με Κυστική Ίνωση και λοίμωξη από τον μύκητα Ασπέργιλλο. Στόχος είναι να συμπεριληφθούν περίπου 130 παιδιά ως μέρος της μελέτης. (Επικεφαλής Adilia Warris, από το κέντρο MRC, και OPBG, Ρώμη, Ιταλία).
  • Λοσαρτάνη στη θεραπεία της Ατελούς Οστεογένεσης: Θα εκτιμηθεί η λοζαρτάνη στα παιδιά και νέους με Ατελή Οστεογένεση. Στόχος να συμπεριληφθούν 30 παιδιά. (Επικεφαλής Nick Bishop, Πανεπιστήμιο του Sheffield).

Οι επιλεγείσες μελέτες θα εφαρμόσουν νέους τρόπους προκειμένου:

  • Να εξασφαλίσουν ότι οι εμπειρίες, οι προτιμήσεις των παιδιών και των νέων ανθρώπων λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό της κλινικής μελέτης και να ελαχιστοποιήσουν έτσι την επιβάρυνσή τους από τη συμμετοχή τους στην έρευνα.
  • Να χρησιμοποιηθεί έρευνα αιχμής και να εφαρμοστούν νέες επαναστατικές μέθοδοι για την αξιολόγηση των φαρμάκων.
  • Να αποδειχθεί η αξία της συνεργασίας ανάμεσα σε 18 χώρες, η οποία βασίζεται στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συνδυάζει παράλληλα την εξειδίκευση τόσο της βιομηχανίας, όσο και των ακαδημαϊκών φορέων.

Ο Kαθηγητής Παιδιατρικής του ΑΠΘ, Εμμανουήλ Ροηλίδης (Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο), ο οποίος ήταν υπεύθυνος και κύριος ερευνητής πολλών παιδιατρικών μελετών, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Δίκτυο c4c.

«Δημιουργώντας αυτό το χαρτοφυλάκιο της παιδιατρικής έρευνας, η σύμπραξη του c4c έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ως κρίσιμης ζώνης για την ανάπτυξη φαρμάκων για παιδιά, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα γνώση, την πρόσβαση σε δεδομένα ασθενών και αναπτύσσοντας κοινές διαδικασίες που εφαρμόζονται στις μελέτες φυσικής πορείας των νόσων, μητρώα, μελέτες για νέες θεραπείες και συγκρίσεις υπαρχουσών θεραπειών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Συντονιστής του όλου Προγράμματος, Καθηγητής Mark Turner από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.

Σχετικά με την πρωτοβουλία καινοτόμων φαρμάκων και το Δίκτυο c4c:

Το Δίκτυο c4c έλαβε χρηματοδότηση για τη σύσταση και λειτουργία του από την Κοινή Πρωτοβουλία για Καινοτόμα Φάρμακα στην Ευρώπη (JU), τη μεγαλύτερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη (grant agreement No 777389).Το JU λαμβάνει υποστήριξη από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας European Union’s Horizon 2020, καθώς και από τον EFPIA (Τhe European Federation of Pharmaceutical Industries and Association).

Στο Δίκτυο c4c συμπράττουν παράγοντες-«κλειδιά» από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία, όπως εθνικά παιδιατρικά δίκτυα, νοσοκομεία παίδων, οργανώσεις κηδεμόνων ασθενών, φαρμακευτικές εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, το Δίκτυο περιλαμβάνει 33 ακαδημαϊκούς εταίρους και 10 εταίρους από τη φαρμακοβιομηχανία που προέρχονται από 20 ευρωπαϊκές χώρες, με περισσότερα από 50 εμπλεκόμενα τρίτα μέρη και περίπου 500 συνεργαζόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων και οι οργανισμοί που ρυθμίζουν και εγκρίνουν την ανάπτυξη φαρμάκων. Έχει 6ετή ορίζοντα και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την Κοινή Πρωτοβουλία για Καινοτόμα Φάρμακα στην Ευρώπη.

Πληροφορίες για το Δίκτυο c4c, καθώς και η αναλυτική λίστα με τις οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα στον σύνδεσμο: www.conect4children.org

Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στον σύνδεσμο: www.imi.europa.eu και στο Twitter @IMIJU

Για επικοινωνία με το Δίκτυο στο e-mail: communication@conect4children.org

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες, η επικοινωνία μπορεί να γίνει με τους υπευθύνους των μελετών: