Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τιμά τη λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου και τη μνήμη των νεκρών του.

Τιμά όσους αγωνίστηκαν, διώχθηκαν και βασανίστηκαν από το δικτατορικό καθεστώς.

Σαράντα επτά χρόνια μετά την εξέγερση οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν κινδυνεύουν στη χώρα αλλά η ποιότητα της Δημοκρατίας παραμένει ζητούμενο.

Η εμβάθυνση της Δημοκρατίας, η εξωτερική απειλή, η οικονομική και πολιτισμική κρίση και η πανδημία αποτελούν μείζονες διακυβεύσεις της ελληνικής κοινωνίας σήμερα.

Η Δικτατορία λύγισε όταν συνάντησε ενωμένο τον ελληνικό λαό ανεξαρτήτως τοποθετήσεως.

Η ενότητα της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί προϋπόθεση και για την αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων.

Θεσσαλονίκη 17 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ